Hakkında Bilgi

1. Cumhurbaşkanı Kimdir

1. Cumhurbaşkanı Kimdir
Türkiye Cumhuriyetinin 1. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürktür.
Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk ve silah arkadaşları tarafından, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması ile, 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış ve savaşı kazanan devletlerce paylaşılmış Osmanlı İmparatorluğu'nun Anadolu ve Trakya'da kalan toprakları üzerine kurulmuştur.

İstanbul'un işgalinden üç gün sonra, Atatürk ünlü 19 Mart 1920 tarihli bildiriyi yayımlayarak, olağanüstü yetkiler taşıyan bir meclisin Ankara'da toplanacağını bildirerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temellerinin Ankara'da atılmasını sağladı.

Atatürk 21 Nisan'da yayımladığı ikinci bir bildiri ile, Meclis'in 23 Nisan günü toplanacağını ve açılış töreninin nasıl yapılacağını duyurdu.

TBMM, 24 Nisan 1920 günü yaptığı ikinci toplantısında Mustafa Kemal'i (Atatürk), başkanlığa seçti. Mustafa Kemal, kendi öncülüğünde kurulan TBMM'nin başkanlığını Cumhurbaşkanı seçildiği gün olan 29 Ekim 1923 tarihine kadar sürdürdü.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve TBMM başkanı Mustafa Kemal Atatürk; Atatürk, cumhuriyet’in ilan edilmesi’nin hemen ardından cumhurbaşkanlığa seçildi. O zaman ki Anayasamız gereği 4 yılda bir yenilenen seçimlerde Atatürk 1927, 1931, 1935 tarihlerinde cumhurbaşkanlığı görevinde bulundu.

Atatürk’ün cumhurbaşkanlığı döneminde yapmış olduğu bazı yenilikler aşağıda verilmiştir;

* Kadınlara ve erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934)

* Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925)

* Tekkelerin, zâviyelerin ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)

* Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)

* Lâkapların ve unvanların kaldırılması (26 Kasım 1934)

* Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü (1925-1931)

* Mecellenin kaldırılması (1924-1937)

* Öğretimin Birleştirilmesi Yasası (Tevhide-i Tedrisat Kanunu) (3 Mart 1924)

* Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)

* Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1931-1932)

* Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)

Atatürk’ün ölümü üzerine İsmet İnönü 11 Kasım 1938′de cumhurbaşkanlığına seçildi.
1. cumhurbaşkanı, 1. cumhurbaşkanı kimdir, 1. cumhurbaşkanı hakkında, cumhurbaşkanları, mustafa kemal atatürk kaçıncı cumhurbaşkanıdır, 1. cumhurbaşkanı mustafa kemal atatürk, mustafa kemal atatürk kaç yıl cumhurbaşkanı oldu, mustafa kemal atatürk ne zaman cumhurbaşkanlı oldu, mustafa kemal atatürk hakkında, mustafa kemal atatürk kimdir, mustafa kemal atatürk hayatı, türkiyenin 1. cumhurbaşkanı, türkiyenin 1. cumhurbaşkanı kimdir, 1. cumhurbaşkanımız
Farmasi Mays Katalou 2018
Eitim ve gretim Eitim ve gretim