Hakkında Bilgi

1. İnönü Muharebesinin Nedenleri ve Sonuçları

I. İNÖNÜ MUHAREBESİ (6 – 10 OCAK 1921)

1. İnönü Muharebesinin Sebepleri
1.Yunanlıları bursa üzerinden Eskişehir yönelerek demiryollarının kontrolünü ele geçirmek istemeleri
2.Eskişehir batı cephesi ile Ankara’yı birbirine bağlayan demiryolu üzerinde stratejik bir noktada bulunmakta idi.
3.bu sırada Çerkez Ethem'in düzenli orduya katılmamak için isyan etmesinden yunanlıların faydalanmak istemeleri.
4.yunanlıların güçlerini göstermek ve itilaf devletlerinin, daha çok desteğini kazanmak istemesi.
5.Türk ordusunun kuvvetlenmesine fırsat vermemek için yunanlılar bursa üzerinden Eskişehir, uşak üzerinden afyon istikametine saldırıya geçtiler. ( 6 Ocak 1921 ) 9 Ocakta İnönü mevzilerinin önüne geldiler. İnönü mevzilerimiz önünde yapılan savaşta Türk ordusu yunan ordusunu bozguna uğrattı. Yunanlılar bursa istikametinde geri çekildiler.

1. İnönü Muharebesinin Sonuçları
1.Yunanlıların ilerleyişi durduruldu.
2.Daha iyi hazırlanmak için, zaman kazanıldı.
3. Milli duyguları coşan Türk halkının kurtuluş ümidi daha da arttı.
4.Düzenli orduya olan güven ve katılım arttı.
5.Kuva-yi milliye dönemi son buldu.
6.cephe komutanı İsmet bey generalliğe yükseldi.
7.Çerkez Ethem ve kardeşlerinin isyanı bastırıldı.
8.TBMM ile ilişkilerde çekingen davranan Sovyet Rusya, TBMM ile ilişkilerine önem verdi. Moskova antlaşması imzalandı. (16 Mart 1921 )
9.Sevr’in Türk milletine kolayca kabul ettirilemeyeceği gösterildi.
10.İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıkları iyice su yüzüne çıktı.
11.İtilaf devletleri Sevr antlaşması şartlarının yeniden gözden geçirilmesini görüşmek için TBMM hükümetini Londra da topladıkları konferansa davet ettiler.
12.Yeni bir devletin kurulduğunu göstermek ve yaptığı işleri hukuki zemine oturtmak için TBMM ilk anayasasını kabul etti. ( 20 Ocak 1921 )

1. İnönü Muharebesinin Nedenleri ve Sonuçları, 1. inönü muharebesi, 1. inönü muharebesi ile ilgili bilgi, 1. inönü muharebesi hakkında bilgi, 1. inönü muharebesiyle ilgili bilgi, 1. inönü muharebesinin nedenleri, 1. inönü muharebesinin tarihi, 1. inönü muharebesinin amacı, 1. inönü muharebesinin sonuçları, 1. inönü muharebesinin nedeni, birinci 1. inönü muharebesi, 1. inönü muharebesinin sebepleri, 1. inönü muharebesi neden yapıldı,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim