Hakkında Bilgi

Absorpsiyon Nedir

Absorpsiyon Nedir - Absorpsiyon Hakkında Bilgi
1) Absorb etme, emme yani su veya diğer sıvıların, katı malzemenin göze-neklerinin  içine girmesi. Yüksek absorpsiyon kapasitesi, malzemenin büyük yüzey alanı, toplam  gözenek hacmi ile yeterli gözenek büyüklüğü ve dağılımına sahip olmalarına bağlıdır. Bentonit, fuller toprağı sepiyolit ve atapulgit bu özelliklere büyük ölçüde sahip  olduğu için absorbant malzeme olarak kullanı-lırlar.

2) Gaz, ışık, ısı ve ışınların bir maddeden geçerken kısmen veya tamamen çözülmesi  ve emilmesi.

3) Kömürün bünyesinde gazların çözünmüş halde ve bir tür molekülsel sızma şeklinde  bulunması durumu.

4) Soğurma

5) Az hareketli nötronların ince bor ve kadmiyum tabakaları tarafından yutulması.

Madencilik Sözlüğü, Absorpsiyon hakkında bilgi, Absorpsiyon ne demek, Absorpsiyon anlamı, Absorbsiyon nedir, Absorpsiyon nedir, Absorpsiyon
Farmasi Katalou
Eitim ve gretim Eitim ve gretim