Hakkında Bilgi

Ağırlıklı Ortalama Nedir

Ağırlıklı Ortalama Nedir
AĞIRLIKLI ORTALAMA, İşletmecilikle ilgili planlamada, fizibilite ( işletilebilirlik) hesaplamala-rında dikkate almak üzere; yapılan ölçüm, tenör veya ısıl değer gibi bulguları etkileyen yan faktörleri de dikkate alarak, bu bulguların farklı katsayılarla çarpımı sonunda elde edilen değerlerin ortalaması. Örneğin damar kalınlığı 1 m olan bir kesimdeki tenör ile damar kalınlığı 20 cm fakat farklı tenördeki bir kesimin müştereken değerlendirilmesinde ağırlıklı ortalamayı dikkate almak gerekir. Bir bakır yatağından 6 numune alınmışsa, farklı damar kalınlıkları dikkate alınarak aşağıdaki gibi hesap yapılır:

Numune  Damar        Analiz sonuçları


no     kalınlığı cm        % Cu    % Cu. cm1           110        5,5     605
2            85        3,2     272
3            60        2,8     168
4            90        4,8     432
5            95        5,1     484
6           160        3,6     576
600       25,0   2537

Burada aritmetik ortalama 25:6=%4,16 iken; 1 m’lik bir damarın ağırlıklı ortalaması 2537:600=%4,23 Cu olarak bulunur. Ancak işletmecilikte uygulama kabiliyetini de düşünmek gerekir. Örneğin 3 üncü numunenin alındığı yerde 60 cm lik bir ayna teşkil edilmesi zorunluğu tenör değerini düşürecektir ve bunun da % 1,9 Cu olacağı kabul edilirse, fiili durumda tenörün takriben %4 olabileceği hesaplanabilir.
Madencilik Sözlüğü, Ağırlıklı Ortalama Nedir, Ağırlıklı Ortalama Ne Demek, Ağırlıklı Ortalama Anlamı, Ağırlıklı Ortalama Hakkında Bilgi,


farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim