Hakkında Bilgi

Ahmet Hulusi Efendi Hakkında Bilgi

Ahmet Hulusi Efendi Hakkında Bilgi
Ahmet Hulusi Efendi, 13 Eylül 1861′de Denizli-Kayalık Mahallesi’nde doğdu. Babası, 1895 yılında Denizli Müftüsü iken vefat eden Osman Nuri Efendi’dir. O da Denizli’nin sayılı âlim ve müderrislerinden Veliyyüddin Efendi’nin oğludur.

Ahmet Hulusi Efendi, İlköğretimini Denizli’de Tekelizade Bekir Efendi’den yaptı. Daha sonra, babası Osman Nuri Efendi’nin Denizli-Kayalık Mahallesi’nde bulunan medresesinde eğitim ve öğrenimini sürdürdü. Bu medresede, babasından Arapça öğrendi. Fıkıh dersleri aldı. Ağabeyi Müftü Tahir Efendi’den Mantık, Sarf-Nahiv, Edebiyat, Fenbilgisi ve Abdullah Efendi’den Hadis öğrenimi gören Ahmet Hulusi Efendi, 4 Haziran 1891′de icazetnamesini aldı.

1 Eylül 1885 tarihinde babası Denizli Müftüsü Osman Nuri Efendi’nin fahri Müftü Müsevvitliği (Müftü Yardımcılığı) göreviyle ilk memuriyet hayatına başlayan Ahmet Hulusi Efendi, 1910′da bu göreve 200 kuruş maaşla asaleten atandı. Aynı yıl Aydın Vilayeti İl İdare Meclisi üyeliğine seçildi. Bir yılı aşkın bir süre, bu mecliste Denizli Sancağı’nı temsil etti. Bu arada, Mekke-i Mükerreme’ye akan “Ayn-ı Zebin” su yolunun tamiri için kurulan (12 Temmuz 1906) yardım toplama komisyonunun da başkanlığını yapan Ahmet Hulusi Efendi, ağabeyi Mehmet Tahir Efendi’nin ölümü üzerine 6 Haziran 1918′de Denizli Müftülüğü’ne tayin edildi.

Belirtilen memuriyetlerinin yanı sıra mezuniyetini müteakip babasının medresesinde hocalığa başlayan Ahmet Hulusi Efendi, 18 Ocak 1887′de Edirne’den “İbtiday-i Hariç Ruusunâme-i Hümâyûn”, 20 Aralık 1904′te Bursa’dan “İbtiday-i Dahil Ruusunâme-i Hümâyûn” ünvanlarını alarak, Sahn Müderrisliği’ne kadar yükseldi.

Milli Mücadele’de Ahmet Hulusi Efendi
15 Mayis 1919 günü tellallar ile halkı topladıgı müftülük binasının önünde fetva veren Ahmet Hulusi Efendi Sunları Söyledi:

“Muhterem Denizlililer!
Bugün sabahın erken saatlerinde Izmir, Yunanlılar tarafından isgal edilmistir. Bu tecavüze karsı hareketsiz kalmak, din ve devlete ihanettir, vatana karsı irtikab edilecek cürümlerin Allah ve Tarih önünde affı imkansız günahtır. Cihad, tam manasıyla tesekkül etmis dini farize olarak karsımızdadır.
Hemşehrilerim. . !
Karşımıza çıkarılan dünkü tebeamız, Yunan’a biz mağlup olmadık. Onlar öteki düşmanlarımızın vasıtasıdır. Yunan’ın bir Türk beldesini ellerine geçirmelerinin ne manaya geldigini, İzmir’de şu birkaç saat içinde irtikap edilen cinayetler gösteriyor. Silahımız olmayabilir, topsuz, tüfeksiz sapan taşları ile de düşmanın karşısına çıkacagız. Istiklal aşkı, vatan sevgisi, haysiyet şuurumuz ile kalbimizdeki iman ile mücadelemizin sonunda zaferi kazanacagız. Bu Uğurda canını verenler şehit, kalanlar gazidir.

Bu mutlak olarak cihad-ı mukaddestir. Sizlere vatanımızı düşmanlara teslim etmenin çaresiz olduğunu söyleyenler, düşman esareti altında olanlardır. Onlar irade ve kararlarına sahip değildirler. Bu vaziyette onların emri ve fetuası alken ve şer`an caiz, makbul ve muteber değildir. Meşru olan münhasıran vatan müdafaası ve İstiklal uğruna cihaddır.

Korkmayınız, meyus olmayıniz, bu livayi hamid’in altında toplanınız ve mücadeleye hazırlanınız. Müftünüz olarak Cihad-i Mukaddes Fetuasını ilan ve tebliğ ediyorum.
Elinizde hiçbir silahınız olmasa dahi üçer taş alarak düşman üzerine atmak suretiyle mutlaka fiili mukabelede bulununuz“

Ahmet Hulusi Efendi, Denizli’de Milli Mücadele hareketini başlattığı zaman 57 yaşında idi. O, 22 Kasım 1931′de arkasında daima örnek olacak hayırlı hizmetler bırakarak 70 yaşının içinde fani hayata veda etti.

Ahmet Hulusi Efendi, Ahmet Hulusi Efendi Kimdir, Ahmet Hulusi Efendi Hakkında Bilgi, Ahmet Hulusi Efendi Hayatı,
Farmasi Katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim