Hakkında Bilgi

Akarsu Havzalarımız

Akarsu Havzalarımız
Akarsuların, sularını topladığı alanlara havza denildiğini biliyoruz. Denizlerle bağlantılı olan akarsu havzalarına açık havza, denizlerle bağlantısı olmayanlara kapalı havza denir. Türkiye akarsularının özelliklerinden biri de çok sayıda havzaya bölünmüş olmalarıdır. İç bölgelerdeki kapalı havzaları da eklersek Türkiye’de ondan fazla havza bulunmaktadır. Havza sayısının fazla oluşunun b aşlıca nedenleri; iklim, yer şekilleri ve jeolojik yapıdır. Sayılarının çokluğu nedeniyle havza alanlarımız genellikle dardır.

A. İÇ ANADOLU KAPALI HAVZALARI
Türkiye’nin en büyük kapalı havzaları iç kesimlerdedir. Buradaki kapalı havzalar, Orta Torosların Kuzey eteklerinden, Tuz Gölü’nün kuzeyine kadar geniş bir alanı kaplar. Yer şekilleri ve iklim koşulları bu kapalı havzanın oluşmasında en önemli faktördür. İç Anadolu kapalı havzasında bazı küçük akarsular, göl ve bataklıklar yer alır. Bunların başlıcaları; Konya, Tuz Gölü, Akşehir, Sultansazlığı ve Ilgın Gölü çevresidir. Bu kapalı havzalar bazı yerlerde göl, bazı yerlerde bataklık halindedir.

B: GÖLLER YÖRESİ KAPALI HAVZALARI
Göller Yöresi kapalı havzaları, İç Anadolu havzalarının batısında ve bunların devamı niteliğindedir. Fakat bu yöredeki kapalı havzaların oluşmasında en önemli faktör, yer şekilleridir. Özellikle yörenin kalkerli bir yapıda olması, kapalı havza oluşumunun en önemli nedenidir. Akarsuların yer altına indiği yerler olan düdenlerin yaygın oluşu, yüzeysel akışlı suların azalmasına neden olmuştur. Bu yörenin başlıca kapalı havzaları Burdur ve Acıgöl’dür. Salda ve Yarışlı gölleri de yöredeki küçük kapalı havzalardandır.

Göller Yöresi’ndeki bazı göller, birer kapalı havza gibi görünmesine rağmen, gerçekte sularını yer altından denize ulaştırırlar. Sözgelimi; Eğirdir ve kovada gölleri fazla sularını düdenlerle Aksu’ya ulaştırır. Beyşehir Gölü de aynı şekilde Manavgat Çayı’na su verir. Antalya ile Burdur arasındaki Bucak ve Kestel gölleri de sularını düdenlerle Akdeniz’e gönderir.

akarsu havzalarımız, akarsu havzaları, iç anadolu bölgesi kapalı akarsu havzalar, iç anadolu bölgesindeki akarsu havzaları, iç anadolu bölgesinde bulunan akarsu havzaları, göller yöresi kapalı havzaları, göller yöresindeki kapalı havzalar, göller bölgesinde bulunan kapalı havzalar, göller bölgesindeki kapalı havzalar,
Farmasi eylül kataloğu 2018 incele
Eitim ve gretim Eitim ve gretim