Hakkında Bilgi

Akarsu Rejimi Nedir

Akarsu Rejimi Nedir
Akarsuyun akımının yıl içerisinde gösterdiği değişmelere rejim ya da akım düzeni denir.

Akarsu rejimi ne demektir?
Bir akarsuyun debisinde yıl boyunca meydana gelen değişim. Akarsuyun herhangi bir yerindeki enine kesitinde bir saniyede geçen suyun metreküp cinsinden miktarına ise debi adı verilir. Akarsu rejimini belirleyen temel etken havzanın yağış rejimidir. Akarsu akımının düştüğü dönem yağışların az, sıcaklık ve buharlaşmanın fazla olduğu dönemdir. Akımın yükseldiği zaman ise yağışların fazla olduğu ve kar erimelerinin görüldüğü dönemdir.

Akarsu rejimi ikiye ayrılır:

1. Düzenli rejim: Yıl içinde akımı fazla değişmeyen akarsular. (Örnek: Amazon, Kongo, Ren)

2. Düzensiz rejim: Yıl içinde akımında değişmeler görülen akarsular. (Örnek: Ganj, Volga)

Karma Rejimli Akarsular
Ülkemizde kısa mesafelerde iklim özellikleri değişmektedir. Bu nedenle uzun boylu akarsularımızın yukarı ve aşağı çığırları farklı iklim bölgelerinde bulunmaktadır. Ayrıca aynı akarsuyun değişik kolları değişik şekillerde beslenebilmektedir. Fırat ırmağının kollarından Sultan suyu, bir karstik kaynaktan beslenirken diğer büyük kolları yüksek dağlardan eriyen kar ve buz sularıyla beslenmektedir. Aynı zamanda yağmurlar da bu ırmağı önemli ölçüde güçlendirmektedir. Bunlardan anlaşılacağı gibi, ülkemizde büyük akarsular karma rejimlidir. Karma rejimli akarsular, bir yandan yağmur sularıyla beslenirken diğer yandan da eriyen kar, buz suları ve kaynak sularıyla güçlenen akarsulardır. Kızılırmak, Yeşilırmak ve Fırat bunların başında gelir.Akarsu Rejimi, Akarsu Rejimi Nedir, Akarsu Rejimi Hakkında Bilgi, Akarsu Rejimi Ne Demek,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim