Hakkında Bilgi

Akciğer Zarı Nedir

Akciğer Zarı Nedir
Akciğer zarı, (pleurae ya da plevra) akciğeri çevreleyen zarımsı iki dokudan oluşur Dış zar göğüs duvarına bağlıdır (pariteal pleura) içteki ise akciğere ve diğer iç dokulara bağlıdır (visceral pleura) Bu iki zar arasında "zar boşluğu" adı verilen ince bir boşluk bulunur Bu boşluk akciğer tarafından üretilen bir sıvı ile doludur.

Akciğer Zarı
Akciğerlerin üzerini örten ince bir zar vardır. Buna hekimlik dilinde (Plevra) derler.

Bu zar, iki parça halindedir. Bir parçası, yukarıdan aşağıya, akciğerlerin üzerine yapışarak onları örter, öteki parçası da göğüs kafesinin iç yüzünü kaplar. Düz ve kaypak olan bu zarın her iki yüzü birbirine temas eder. Nefes alıp verme hareketleri sırasında, akciğer genişleyip büzüşürken bu zarlarda, birbiri üzerinde, kayarak akciğerin bu hareketlerini kolaylaştırırlar.

Tabii halde plevra zarının iki parçası arasında hiçbir şey yoktur. Bu iki zar birbirleri ile daimi temas halindedir.

Fakat bazı mikropların ve zehirlerin tesiri ile plevrada iltihaplar husule gelebilir, işte o zaman dediğimiz meşhur hastalık ortaya çıkar.

İki zar arasında su toplanmazsa (Kuru zatülcenp), su toplanırsa (sulu zatülcenp) husule gelir.

Eğer plevra boşluğuna toplanan su cerahatlenirse o zaman (ampiyem) dedikleri başka bir hastalık olur.akciğer zarı, akciğer zarı nedir, akciğer zarı hakkında bilgi, akciğer zarı ile ilgili bilgi,
farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim