Hakkında Bilgi

Akdiken Nedir

Akdiken nedir
Türkiye’de yetiştiği yerler: Bolu, Trabzon civarı. Mayıs-haziran aylarında, sarı-yeşil renkli, küçük çiçekler açan bodur bir ağaç. Orman ve koru kenarlarında bulunur. Dalları karşılıklı, uçları diken halindedir. Yaprakları karşılıklı ve saplıdır. Çiçekler küçük demetler halinde bir araya toplanmıştır. Küre şeklinde ve bezelye büyüklüğündeki meyvası evvela yeşil, olgunlukta morumsu-siyah renk alır.

Kullanıldığı yerler: Bitkinin kullanılan kısmı taze meyvalarıdır. Meyvelerinde yağ, renkli maddeler, şeker ve glikoz vardır. İyi bir müshildir. Şurubu yapılır. Müshil ilacı olarak kullanılır. Bunlardan başka meyvelerinen yeşil bir boya da hazırlanır. Memleketimizde yetişmekte olan bir Akdiken çeşidi de ’Cehri’ adıyla anılır. Bu cins sadece memleketimizde yetişir.

Akdiken Nedir
Bu nebatın adına bazı yerlerde (geyik dikeni) de derler. Fransızlar buna (Neıprun) adını verirler.

Dikenli ufak bir ağaçtır. Meyvası yuvarlak olup içinde dört tane tohumu vardır. Hekimlikte en çok kullanılan meyvesidir.

Bu meyvenin terkibinde (Emodine) dedikleri bir madde vardır ki, bu maddenin şiddetli müshil (sürgün) tesiri mevcuttur.

Hekimlikte akdikenden yapılan şurup, bu maksatla, bugün de çok kullanılan bir ilâçtır. Akdiken şurubu. Alman rakısı denilen ilâçla yirmişer gram miktarında karıştırılıp lüzumunda yetişkin yaşta bulunan bir insana içirilirse, barsakların temizlenmesine ve kanın vücudun üst kısmından barsaklar tarafına çekilmesine yardım eder.Akdiken, Akdiken nedir, Akdiken hakkında bilgi, Akdiken ile ilgili bilgi, Akdiken Ağacı,
Farmasi Katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim