Hakkında Bilgi

Akyuvarların Özellikleri Nedir

Akyuvarların Özellikleri Nedir
1-Çekirdeklidir.
2-Renksizdir.
3-Amipsi hareket ederler.
4-damarların dışına çıkabilirler.
5-kırmızı kemik iliği ve lenfatik yapılarda oluşurlar.
6-Ortalama 1mm kanda 4000-11000 arasında bulunurlar.
7-Enfeksiyon , alerjik durum ve beslenmeden sonra sayıları artar.
8-Kan dışında bağ doku ve diğer dokularda da görülürler.
9-Kan dokusunu geçici süre kullanırlar. Bağ dokusunda daha uzun süre kalırlar.
10-Lenf dolaşımında bulunurlar.
11-Ömürleri 1-2 saat ile 15 gün sürebilir.
12-Kandaki sayısı ile enfeksiyonun şiddeti arasında doğru orantı vardır.
13-Viral hastalıklarda sayısı azalır.

Akyuvarlar granulosit ve agranulosit olmak üzere iki hücre grubuna ayrılır.
A- Agranulositler:
a)Lenfositler:
1-En küçük akyuvarlardır.
2-Nukleus büyük ve düzdür.
3-Hareket az veya hiç yoktur
4-Kırmızı kemik iliğinde oluşurlar,daha sonra timüs ve sindirim sistemi lenfoid
yapılarına giderek olgunlaşırlar ve tekrar kana geri dönerler.
5-Vücudun hücresel ve humoral olarak savunulmasında görev alırlar.
6-Gereğinde damar dışına çıkıp diğer dokulara geçerler.
7-Bağ dokusuna geçip fibroblastlara dönüşebilirler.
8-Merkezi sinir sistemi hariç her dokuda görülürler.
9-Uzun ömürlü hücrelerdir.

b)Monositler:
1-En büyük akyuvarlardır.
2-Nukleus yuvarlak ,atnalı veya fasulye şeklinde olabilir.
3-Sitoplazma granulsüz ve boldur.
4-Çok hareketlidirler.
5-Kırmızı kemik iliğinde oluşurlar.
6-Bakteri , yabancı cisim ve hücre atıklarını fagositozla yok ederler.
7-Gereğinde bağ dokusuna geçerek makrofajlara dönüşürler.
8-Karaciğer Kupffer hücreleri ve akciğerlerdeki makrofajların orijinini oluştururlar.

B- Granulositler:
a)Nötrofiller:
1-Çok hareketlidirler.
2-Sitoplazmaları asidik ve bazik boyarlarla boyanmaz.
3-Bakteri yel enfeksiyonlarda sayıları artar.
4-Ameboid hareketlerle yabancı cisimleri fagositozla yok ederler.
5-Gereğinde damar dışına çıkıp diğer dokularda fagositoz yaparlar.

b)Eozinofiller:
1-Asit boyalarla pembeye boyanırlar.
2-Ameboid hareket ederler
3-Kanda ve bağ dokusunda fagositoz vücud savunulmasında rol alırlar.
4-Daha çok antijenlere karşı görev yaparlar.
5-Alerji ,paraziter hastalıklarda ve aşırı duyarlılıkta sayıları artar.

c)Bazofiller:
1-Bazik boyalarla maviye boyanırlar.
2-Histamin ve heparin içerirler.
3-Bağ dokusu mast hücrelerine çok benzerler.
4-Yangı oluşumunda rol oynarlar.

Kan, Akyuvarların özellikleri, Akyuvarların özellikleri nedir, Akyuvarların özellikleri hakkında, Akyuvarların özellikleri nelerdir, Akyuvarların özellikleri ile ilgili bilgi, Akyuvarların özellikleri hakkında bilgi, Akyuvarların özellikleri ile ilgili bilgi,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim