Hakkında Bilgi

Alaşehir Kongresi ve Önemi

Alaşehir Kongresi
Alaşehir Kongresi, Kurtuluş Savaşı sırasında, 16 Ağustos 1919-25 Ağustos 1919 tarihleri arasında Haci Muhiddin Bey'in önerisi ile Alaşehir'de toplanan mahalli kongredir. Kurtuluş mücadelesinin ilk defa organize edilmeye çalışıldığı kongrelerdendir.Batı Anadolu'da devam eden direnişin son durumunu gözden geçirmek ve teşkilatlanmayı tamamlayabilmek amacıyla toplanmıştır.Amacı ve kararları yönüyle bölgesel bir kongredir. Balıkesir Kongresi gibi bağımsız tutumunu sürdürmüştür.Kendi bölgesinde örgütlenip,Yunan işgaline karşı halkı karşı koymaya çağırmıştır.Saltanata bağlılık bildirilmiştir.

Alaşehir Kongresinin Önemi
Balıkesir ve Alaşehir Kongresi sonucunda Batı Cephesi oluşturulmuştur.
• Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri'nde ulusal kararlar yerine sadece bölgesel kararlar çıkması ulusal kurtuluşu hedefleyen Mustafa Kemal gibi bir liderin yokluğundandır.
• Yunan Ordusu'na karşı daha etkili mücadele kararı alınmıştır.

Alaşehir Kongresi, Alaşehir Kongresinin önemi, Alaşehir Kongresi hakkında bilgi, Alaşehir Kongresi ile ilgili bilgi,
farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim