Hakkında Bilgi

Amasya Genelgesinin Önemi

Amasya Genelgesi
Amasya Genelgesi; 21-22 Haziran 1919
Ulusal egemenliğe dayanan, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan ilk kuruluş belgesi olması nedeniyle de Amasya Genelgesi'nin Türk tarihinde ayrı bir yeri ve önemi vardır.
12 Haziran 1919'da Amasya'ya geçen Mustafa Kemal ve arkadaşları Hüseyin Rauf Orbay, Refet Bele ve Fuat Cebesoy birlikte Amasya Genelgesini hazırladılar. Bildiri, Erzurum'da 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir'e sunuldu. O'nun da onayının alınmasından sonra, bildiri, 22 Haziran 1919'da tüm mülki amir ve askeri komutanlara telgrafla Abdurrahman Rahmi Efendi tarafından ulaştırıldı.

Amasya Genelgesinin Önemi
1. Türk inkılabının ihtilal safhası başlamıştır.
2. Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi, amacı ve yöntemi belirlenmiştir.
3. İlk kez milli egemenliğe dayalı bir yönetimden bahsedilmiştir.
4. İstanbul Hükümeti ilk kez yok sayılmıştır.
5. Türk Milleti hem İstanbul'a hem de işgalci güçlere karşı mücadeleye çağırılmıştır.
6. Direniş esasları ilk defa Amasya'da yazılı bir ilke haline getirilmiştir.
7. Üstü kapalı olarak "Temsil Kurulu"'nun oluşturulmasından bahsedilmiştir.
8. Mustafa Kemal padişah tarafından kendisine verilen yetkiyi aşmıştır.
9. Kurtarıcı olarak görülen padişah, hilafet, manda ve himaye düşüncesinin yerini millet ve millyetçilik düşüncesi almıştır.

Amasya Genelgesi, Amasya Genelgesinin Önemi, Amasya Genelgesi Önemi, Amasya Genelgesi hakkında bilgi, Amasya Genelgesi ile ilgili bilgi,
farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim