Hakkında Bilgi

Anestezi Hakkında Bilgi

Anestezi Hakkında Bilgi
Doktorlar, ameliyat sırasında ağrı duymaması için, ameliyattan önce hastaya bir iğne yapar ya da solunum yoluyla bir gaz verirler. Hastanın bilincini yitirerek uykuya geçmesine narkoz, böylece vücudundaki ağrıları duyamayacak duruma gelmesine anestezi, bu duyu yitimine yol açan maddelere de anestezik denir.

Genel Anestezi: Geçici bilinç kaybı ile birlikte duyu fonksiyonlarının ortadan kalkmasıdır. Alman tıbbında ve Türkiye’de bazı insanlar arasında Genel Anestezi deyimi yerine “Narkoz” da denilmektedir. Narkoz, anestezi ile eş anlamlı gibi görülüyor olsa da, tam bilinç kaybı olmadan, duyarlılığın ileri derecede ortadan kalkmasıyla oluşan belirgin uyuşma halidir.

Genel Anestezinin alternatif formları da mevcuttur. Bunlar Bölgesel Anestezi, Lokal Anestezi ve Sedasyon şeklinde gruplandırılabilirler.

Bölgesel Anestezi: Vücudun bir parçasının duyusunun ortadan kaldırılmasıdır.Kişi ameliyat sırasında etrafında olan olaylardan haberdardır. Örneğin bir kolun ağrı duyusu bölgesel blok yapılarak ortadan kaldırılabilir. Yada epidural veya spinal anestezi uygulanarak, yani omurilikten çıkan sinirler lokal anestezik ilaçlarla bloke edilerek ameliyat olucak bölgedeki ağrı duyusu kaldırılabilir.

Hava yolunun korunmasını sağlama avantajindan dolayı bazı durumlarda bölgesel anestezi daha güvenilirdir. Örnegin hasta tok ise, veya solunumla ilgili problemleri mevcutsa daha avantajlı olur.

Ayrıca bölgesel anestezi uygulanan hastalarda ameliyat sonrası ağrı daha az olur.

Lokal Anestezi: Sadece vücudun küçük bir bölümünün ağrı duyusunu ortadan kaldırır. Örneğin cilt kesisi olduğunda dikiş atmak için yararlanılabilir.

Sedasyon: Hastayı rahatlatmak ve sakinleştirmek için kullanılır. Bilinç açıktır, geçici hafıza kaybı söz konusudur. Genellikle lokal ve bölgesel anesteziyi desteklemek amacıyla kullanılır.

GENEL ANESTEZİKLERİ KİM UYGULAR?
Kanada’da anestezi, bu dalda uzmanlığını almış doktorlar tarafından uygulanır. Hemşireler Kanada’da anestezi veremezler. Kanada ve İngiltere’de anestezi uygulayan doktorlara “Anestezist”, Amerika’da “Anesteziolojist” denilmektedir.

Türkiye’de Anestezi Uzmanlık Eğitimi “Anesteziyoloji ve Reanimasyon” adı altında TUS’da başarılı olduktan sonra enaz 4 yıllık eğitim sürecinden sonra gerçekleşmektedir. Günümüzde 30 Tıp Fakültesi, 22 Sağlık Bakanlığı ve SSK Eğitim Hastaneleri olmak üzere toplam 52 merkezde eğitim verilmektedir.

Amerika’da toplam hekim sayısına anesteziyolog oranı %3.3, İngiltere’de %6 iken Türkiye’de bu oran %1.7’dir. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde anestezi uygulamalarının tamamı anesteziyologlar tarafından yapılırken Türkiye’de bu gerçekletememektedir.

Türkiye’de anestezi uzmanının bulunmadığı yerlerde anestezi, Anestezi Teknisyenleri tarafindan verilmektedir. Anestezi Teknisyenleri lise sonrası 2 yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okulunun Anestezi bölümünden mezun olmuş kişilerdir. Tıp eğitimi almamış kişiler tarafından anestezi uygulanması çeşitli sakıncaları beraberinde getirmektedir. Türkiye’de hemşirelerin anestezi verme yetkileri yoktur.

ANESTEZİDEN NASIL UYANILIR?
Uyanma kullanılan anestezik ilacın tipi, ameliyatın süresi gibi birçok faktöre bağlıdır. Ameliyat bittiğinde anestezik ilaçlar kesilir. Hastada kas gevşetici ilaçların etkinliği ortadan kalktığında ve solunum yeterli olduğunda soluk borusundaki tüp çıkarılır. Hastanın sözlü uyaranlara yanıtı olduğu zaman uyanma odasına alınır. Tamamen uyanana kadar orada tutulur. Yapılan cerrahi girişim ne kadar kısa da olsa genel anestezi alan her hasta 24 saat kadar yoğun dikkat ve refleks gerektiren işleri, örneğin otomobil kullanmak gibi yapmamalıdır.

GENEL ANESTEZİ NE KADAR GÜVENLİDİR?
Modern monitörler, daha iyi ilaçlar ve en önemlisi bunları kullanabilecek anestezi uzmanlarının varlığı anesteziyi gün geçtikçe daha güvenilir hale getirmektedir. 1982’ de anesteziye bağlı ölümler 1/10.000 iken günümüzde bu oran 1/200.000 dir.

GENEL ANESTEZİNİN YAN ETKİLERİ NELERDİR?
En belirgin etkiler, kusma ve mide bulantısı %10, boğaz ağrısı % 10, düşük kan basıncı %3, ameliyat sonrası solunum desteği gereksinimi %3, anormal kalp ritmi %1, yüksek tansiyon %1, uzun dönem oryantasyon bozukluğu ve şuur bulanıklığı %0.5 dir.

GENEL ANESTEZİYİ DAHA GÜVENİLİR KILMANIN YOLLARI
1-Ameliyat öncesi muayene: Hasta mutlaka ameliyatdan önce anestezi doktoru tarafından muayene edilmeli ve sorgulanmalıdır. Muayenede, eşlik eden kalp, akciğer ve sistemik hastalıkları araştırılmalıdır. Hastanın hergün mutlaka içtiği ilaç olup olmadığı, ilaç allerjisi varlığı, daha önceden genel anestezi alıp almadığı, eğer daha önce genel anestezi almışsa bununla ilgili öykü dikkatli bir şekilde sorgulanmalıdır.

2-Sigarayı bırakmak: Sigara ameliyat sonrası solunum problemlerinin nedeni olarak gösterilmektedir. Hasta sigarayı bıraktığında akciğerlerdeki düzelmenin tam olarak görülebilmesi 1 hafta ile 6 ay arasında zaman almaktadır.

3-Şişmanlık: Şişman insanlarda ameliyat sonrası problemler daha sık gözlenmektedir.

4-Midenin Boş Olması: Yaşa göre değişmekle birlikte erişkin hastalar için genel anestezi öncesinde enaz 8 saatlik açlık döneminin bulunmasi gereklidir. Çünkü tokluğa bağlı kusma, mide içeriğinin akciğerlere kaçışı gibi problemler anestezi sırasında ve sonrasında çok önemli sorunlara yol açabilir. Bu nedenle hasta, acil olmayan ameliyatlar için aç kalma konusunda anestezi doktorunun söylediklerini dikkatli bir şekilde uygulamalıdır.

Anestezi Nedir, Anestezi Ne Demek, Anestezi Hakkında Bilgi, Anestezi Anlamı, Anestezi Niçin Yapılır, Anestezi Türleri, Genel Anastezi Nedir, Lokal Anastezi Nedir, Bölgesel Anastezi Nedir, Anastazi Nasıl Yapılır, Anastazi Ne Kadar Güvenlidir, Anastezinin Yan Etkileri Varmıdır, Narkoz Nedir,
farmasi katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim