Hakkında Bilgi

Ankaranın efsaneleri

Ziyaretçi tarafından sorulmuş soru, Cevaplandı.

Ankaranın efsaneleri
Mogan Gölü Efsanesi
Mogan gölünün, basit bir oluşum efsanesi var.
Şöyle: ” Bir zamanlar, burada, bir köyde yaşayan Monza ve Ganey adında iki genç, birbirlerine aşık olurlar. Ama, her iki gencin aileside, bu sevgiye karşı çıkar. Bunun üzerine, iki genç, evlerinden kaçarlar ve birbirlerinden habersiz, iki ayrı tepeye çıkarlar. Bu tepelerin üzerinde, tamı tamamına 8-10 yıl, hiç durmadan ağlarlar. Gözyaşları, tepelerden inip, şimdiki gölün yatağına birikir ve göl oluşur. Monza ve Ganey’in göz pınırları kurur ve kör olurlar. Mogan ismi: Monza ve Ganey isimlerinden gelir”

Her ne kadar basit bir efsane olarak değerlendirsenizde, köylerde anlatılan bir efsane.

Çapa Şehrinin Efsanesi
Bir zamanlar bölgeye hakim Frigya Kralı Midasa rüyasında ilahi bir ses “Durma, kalk. Topraklarında bir gemi çapası ara. Onun bulunduğu yere bir şehir kur. Bu şehir sana mutluluk getirecektir.” diye seslenir. Sevinçle uyanan Midas, ülkesinin her tarafına adamlar salar, gemi çapasını aramalarını emreder, sonunda, bir gün Ankara Kalesi in bulunduğu tepelerde çapayı buldurtur, kısa zamanda da buraya bir şehir kurarak adını, gemi çapası anlamına gelen Anker ya da Ankira koyar. Gemi çapası, uzun yıllar bu şehrin tapınağında saklanır.

Ankara Bölgesinde ki Gelin Kaya Efsanesi
Ankaraya bağlı Elmadağa bağlı yerleşim yerlerinden biri olan Hasanoğlanda bulunan İdris Dağı da Bulunan adına Gelin Kayası denilen bir kayayla ilgili efsane.

Bir kaç yüzyıl önce geçmiş bir olay.Köyde bir düğün yapılıyor. Bu sırada Gelini Eşkıyalar kaçırıyor. Köyün yukarılarındaki yaylalara doğru götürüyorlar.Gelin bir şekilde ellerinden kaçıyor ve kayalık bir yere. gidiyor. Eşkiyalarda peşinden gidiyor.Gelin Eşkiyaya yâr olmaktansa kendini kayadan atıyor. Bu arada Duvağı orada halka şeklinde kalıyor ve taşlaşıyor.

Ankara, Ankaranın efsaneleri, Ankara efsaneleri, Ankaranın efsaneleri hakkında bilgi, Ankaranın efsaneleri ile ilgili bilgi, Şehir efsaneleri,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim