Hakkında Bilgi

Anlamsızlık Tiyatrosu ne demek

Anlamsızlık Tiyatrosu ne demek
Anlamsızlık Tiyatrosu: İnsanın doğaya ve yaşama olan giderek artan uyumsuzluğunu doğadan kopmuşluğunu ve yabancılaşmasını bir insanlık durumuymuş gibi kabul eden bunun içinde alışa gelinmiş mantıksal gelişimi bozarak öznelci idealizmin bir sonucu olarak değer tanımazlığa eğilimliikinci dünya savaşı sonrasında özellikte Fransa'da yaygınlaşan tiyatro anlayışı.

Eitim ve gretim Eitim ve gretim