Hakkında Bilgi

Asgari Ücret Nasıl Belirleniyor

Asgari Ücret Nasıl Belirleniyor
• Asgari ücretin belirlenmesinde esas teşkil eden zorunlu ihtiyaçlar besin içi ve besin dışı olarak ikiye ayrılmaktadır. Besin içi harcamalar için bir çalışanın fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayacak ve dengeli beslenmesini sağlayacak kalori miktarı ve beslenme şekli Hacettepe Üniversitesi’nden alınmaktadır.

• Besin içi harcamaların tutarı(dengeli beslenme için gerekli 3450 kalori karşılığı bedel) , Devlet İstatistik Enstitüsünün tüm illerde aylık olarak derlediği perakende fiyatlar kullanılarak ve bu fiyatlar illerde kayıtlı işçi sayıları ile ağırlandırılarak hesaplanmaktadır.

• Toplam harcamaların hesaplanabilmesi için, Devlet İstatistik Enstitüsü'nün Türkiye geneli Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketi sonuçlarına göre bulunan besin içi / besin dışı harcama oranları esas alınmaktadır.

• Besin içi harcaması olarak hesaplana tutarın tüm harcamalar için kullanılabileceği varsayılmakta ve gıda dışında kalan konut, ulaşım, giyecek, kültür vb. harcamalar tek tek hesaplanmak yerine, gıdaya bağlı olarak tek oranda belirlenmektedir.

Asgari Ücret, Asgari ücret nasıl belirleniyor, Asgari ücret nasıl tespit ediliyor, Asgari ücretin tespiti, Asgari ücreti kimler belirliyor, Asgari ücreti kimler ayarlıyor, Asgari ücretin tespiti hakkında,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim