Hakkında Bilgi

Aşırma Barı Oyunu

Aşırma Barı Oyunu
Erzurum barlarındanır. "Aşırma Oyunu" ile aynı şeydir. Fakat, figürlerinin epey değişikliğe uğraması yüzünden yer yer farklılaşmış görünen şekillerdir. Başlanırken eller taraklanıp omuz hizasından yukarı kaldırılmışlardır. Önemli hareket kısımları bacak ve ayaklardadır. Önce ayaklar pek ağır hareket ettirilir. Umumiyetle sol ayaktan başlanıp sol ayakta bitirilir. Oyunun oturması ve yürünmesi vardır. Ancak, bunda, oturulmazdan önce sağ ve sola üç kere fasılasız üçer adımlık bir koşu yapılır. Oturum hareketleri de önce oturup kalkma suretiyle oyunun sonuna doğru da yalnız oturulmuş olarak yapılır.

Halk Oyunu, Halk Oyunları, Yöresel Halk Oyunları, Aşırma Barı Halk Oyunu, Aşırma Barı Oyunu hakkında bilgi, Aşırma Barı Oyunu ile ilgili bilgi, Aşırma Barı, Aşırma Barı Oyununun Yöresi
Farmasi Katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim