Hakkında Bilgi

At Antrenörü Mesleği ve Özellikleri

At Antrenörü Mesleği ve Özellikleri
Atın beslenme, bakım, idman, hijyen ve resmi kayıtlarından sorumlu olan ,

yarış eğitimi vererek atı yarışa hazırlayan kişidir.

GÖREVLER

-Atı besler,

-Atın rahatsızlığının olup, olmadığını kontrol eder,

-Atın yaşadığı yerin ( Box ve Padoklar) fiziki koşullarını ayarlar ,

-Atı yarışa hazırlar, hazır olup olmadığına karar verir,

-Atın günlük antreman programını hazırlar ve uygulamasını takip eder.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

-Tok,(kask),

-Çizme,

-Kantarma(başlık),

-Eğer,

-Üzengi,

-Kronometre,

-Lonj kamçısı,

-Yular,

-Lonj ipi,

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

At antrenörleri öncelikle atçılık sporunu ve atı sevmelidirler, Ayrıca at antrenörü olmak isteyenlerin,

- Görevlerini yerine getirmeye engel bedensel eksiklikleri ve sağlık sorunları olmayan,

- Atlarla iyi iletişim kurabilen, sabırlı ve dayanıklı ,

- Yeniliklere açık,

- Tedbirli ve dikkatli

kimseler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

At antrenörleri genellikle açık havada çalışırlar. Kapalı çalışma alanları kokulu olabilir, çalışırken atın üzerinden düşme ve at tarafından saldırıya uğrama gibi tehlikeleri vardır. İşlerini yaparken bazan tek başına bazan diğer çalışanlar, at sahipleri, jokeyler ve seyisler ile iletişim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu bölümden mezun olanlar gördükleri eğitim kapsamında hipodromlarda, özel ve kamuya ait haralar ve at barınaklarında iş bulabilirler. Ayrıca meslek mensupları, idman merkezleri açarak kendi adlarına çalışabilmektedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi

-İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu

-Kocaeli Üniversitesi-Körfez Meslek Yüksekokulu “At Antrenörlüğü “ bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “At Antrenörlüğü” önlisans programı için yeterli “Eşit Ağırlıklı I (EA-I)” puan almak,

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “At Antrenörlüğü” önlisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi lise veya dengi okuldan sonra 2 yıldır. Eğitim Türkiye Jokey Klübünden görevlendirilen elemanlar ile Veteriner Fakültesi öğretim görevlilerince verilmektedir.

Eğitim süresince ;

Bilgisayar, Türk dili, Yabancı dil, Atatürk ilke ve İnkılap tarihi gibi genel kültür derslerinin yanısıra Atçılığa giriş ve tarihçe, At anatomisi, Embriyololoji, Terminoloji, At ve Ahır bakımı, At fizyolojisi, At ırkları ve dağılımı, At antremanı, At donanımı ve ekipmanı, At biyokimyası, At reprodüksiyonu, At beslenmesi, At sağlığı, At bakımı ve Seyislik, Yarış ve Yetiştiricilik mevzuatı, Binicilik, Yarış yöneticiliği, At ve Ahır bakımı, Meslek sağlığı ve Hijyeni, Yarış pistleri, İşletme ekonomisi, Haracılık, Binicilik, Deontoloji gibi meslek derslerini alırlar.

Ayrıca 30 iş günü staj zorunluluğu bulunmaktadır

MESLEKTE İLERLEME

“At Antrenörlüğü ” önlisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Veterinerlik ” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenci kredilerinden ve harç kredilerinden faydalanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Ücretler çalışılan işyerlerine ve deneyime bağlı olarak asgari ücretin 3-4 katı arasında değişmektedir. Ayrıca çalıştırdığı atın koşu kazanması durumunda verilen ikramiyenin %10 u antrenöre verilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,

- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
meslekler ve özellikleri, mesleklerin özellikleri, meslek tanıtımları, at antrenörü, at antrenörü nedir, at antrenörü ile ilgili bilgiler, at antrenörü bilgi, at antrenörü hakkında bilgi, at antrenörü olmak için, at antrenörünin görevleri, at antrenörünin özellikleri, at antrenörü mesleği, meslek tanıtımı,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim