Hakkında Bilgi

Atatürk İnkılapları Nelerdir

Atatürk İnkılapları
Atatürk İnkılapları veya diğer adıyla Atatürk Devrimleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk tarafından öncülük edilen, günümüzde Atatürk İlkeleri olarak da bilinen ilkeler doğrultusunda, 1922 ve 1938 yılları arasında hayata geçirilen bir dizi yasal değişikliktir.

Yapıldıkları Alanlara Göre Atatürk Devrimleri

Siyasal devrimler
• Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
• Türkiye'nin Yeniden İdari Teşkilatlanması
• Ankara'nın Başkent Olması (13 Ekim 1923)
• Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
• Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
• Çok Partili Rejim Denemeleri

Toplumsal devrimler
• Kadınların Erkeklerle Eşit Haklara Sahip Olması (1926 - 1934)
• Şapka ve Kıyafet Devrimi (25 Haziran 1934)
• Lâkap ve Unvanların Kaldırılması (26 Kasım 1934)
• Uluslararası Saat, Takvim ve Uzunluk (1925 - 1931)

Eğitim ve kültür alanındaki devrimler
• Öğretimin Birleştirilmesi (3 Mart 1924)
• Harf Devrimi (1 Kasım 1928)
• Türk Dil ve Tarih Kurumlarının Kurulması (1 Nisan 1931, 12 Nisan 1931)
• Üniversite Öğreniminin Düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)
• Güzel Sanatlarda Yenilikler
• Medreselerin Kapatılması 1926
• Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun 1926
• Millet Mekteplerinin Açılması 1920
• Üniversite Reformu 1933

Ekonomi Alanında Devrimler
• Aşar(Öşür) Vergisinin Kaldırılması (17 Şubat 1925)
• Çiftçinin Özendirilmesi
• Örnek Çiftliklerin Kurulması (1925)
• Sanayi Teşvik Kanunu (28 Mayıs 1927)
• I. ve II. Kalkınma Planları (1933, 1937).
• İzmir İktisat Kongresi 1923
• Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kurulması
• Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün kurulması
• Ticaret ve sanayi odalarının kurulması
• Kabotaj Kanunu

Hukuksal devrimler
• Mecellenin Kaldırılması (1924 - 1937)
• Medeni Kanun ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924 - 1937)
• Ceza Kanunu
• Yeni Anayasanın Kabulü (1924)
• Teşkilatıesasiye Kanunu (1924)
• Şer'iyye Mahkemelerinin Kapatılması (1924)

Atatürk'ün Devrimlerinin Nedenleri
• Atatürk'e göre bu devrimlerin amacı; Türk Milletinin son asırlarda geri kalmasına neden olan bütün kurumları kaldırarak yerine milletin karakterine, şartlara ve çağın gereklerine uygun ve ilerlemeyi sağlayacak yeni kurumlar kurmak ve Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkartmakdır.

• Osmanlı Devleti'nin içte ve dışta saygınlığını yitirmiş, vatandaşın sorunlarını çözmekten uzak hale gelmiş, ekonomisi bozulmuştu. Büyük devletler, Osmanlı Devleti'ne verdikleri borçların karşılığı olarak, üretilen malların çoğuna el koymaktaydılar.

• Birbiri ardı sıra yapılan savaşlar ve ayaklanmalar halkı bezdirmiş, toplum düzeni bozulmuştur. Vergiler adaletsizdi. Kanun karşısında kimseye eşit davranılmıyor ve halk gittikçe daha da fakirleşiyordu.

• Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşından da yenik çıkınca, ülke diğer devletlerce işgale uğradı. Artık Osmanlı Devleti, fiilen çökmüş, sadece ismen varlığını devam ettirmekteydi. Padişah kendi canının ve tahtının kaygısına düşmüş, işgal devletleri ile işbirliği içerisindeydi. Vatanın ve milletin kurtarılması gerekiyordu. Bu da ancak yeni bir devlet ve rejimi kurarak yapılabilirdi.

Atatürk ve manevi kızı
• Atatürk ve arkadaşları Türk Milletini bu durumdan kurtarmak için Kurtuluş Savaşını başlatmış, Samsun'a çıkışından sonra Erzurum ve Sivas Kongrelerini yaparak Anadolu'nun dört bir yanından gelen temsilciler ile birlikte vatanı kurtarmak için çalışmaya başlamışlardır. Sonunda 23 Nisan 1920'de Ankara'da TBMM açılmış ve yeni bir Türk Devleti, Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş oldu. Bu yeni devlet içte padişah hükümetine, dışta işgalci düşmanlara karşı büyük bir mücadele başlattı. Vatan toprakları düşmandan temizlendi. Sonra da padişahlık yönetimi kaldırıldı. Yerine, akılcı, gerçekçi, ilerici bir yönetim kuruldu. Atatürk'ün yaptığı devrimlerle bugünkü çağdaş Türk toplum düzeni oluşmuş oldu.

Atatürk İnkılapları, Atatürk İnkılapları nedir, Atatürk İnkılapları hakkında, Atatürk İnkılapları nelerdir, Atatürk İnkılapları ile ilgili bilgi, Atatürk İnkılaplarıyla ilgili bilgi, Atatürk Devrimleri, Atatürk Devrimleri nelerdir, Atatürk Devrimleri nedir, Atatürk Devrimleri hakkında,
Farmasi Katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim