Hakkında Bilgi

Atatürk Kaç Yıl Cumurbaşkanlığı Yaptı

Atatürk Kaç Yıl Cumurbaşkanlığı Yaptı
Atatürk 15 yıl Cumhurbaşkanlığı yaptı.

M. Kemal Atatürk
Görev Süresi : 29 EKİM 1923 – 10 KASIM 1938
Mustafa Kemal, 1881 yılında Selanik’te doğdu.
İlköğrenimine, Annesi Zübeyde Hanım’ın isteği üzerine Hafız Mehmet Efendi mahalle mektebinde başladı. Bir süre devam ettiği bu okuldan babasının isteğiyle ayrıldı ve öğrenimini o günün çağdaş eğitim anlayışını benimseyen Şemsi Efendi Mektebi’nde tamamladı. Mustafa Kemal, askeri dehasını ve liderlik yeteneğini geliştireceği askerî eğitimine, 1893 yılında Selânik Askerî Rüştiyesi’nde başladı. 1896-1899 yıllarında Manastır Askerî Lisesi’ni, 1902 yılında teğmen rütbesiyle Kara Harp Okulu’nu, 1905 yılında ise yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisi’ni bitirdi.

Mustafa Kemal’in, “Ulusal egemenliğe dayanan, kayıtsız, koşulsuz bağımsız yeni bir Türk Devleti kurma” kararını alması ve bunu gerçekleştirecek koşulları oluşturmak amacıyla Samsun’a hareketi, tarihin akışını değiştiren bir adımdır. “19 Mayıs” Türk Ulusu ve kendi yaşamı içinde öyle bir dönüm noktasıdır ki, Mustafa Kemal bu günü “doğum günü” olarak nitelemiştir. Mustafa Kemal’in, “Ben, Samsun’a çıktığım gün elimde maddî hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevî bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk Milletine güvenerek işe başladım” sözleri, O’nun kurtuluş yolunda, ulusal birliği gerçekleştirmek düşüncesiyle çıktığı Anadolu yolculuğunda Türk Ulusu’na duyduğu güveni ortaya koymaktadır Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Misak-ı Milli’ye ve Anayasa’nın ilkelerine uygun biçimde çalışır duruma getirebilmek için, 10 Mayıs 1921′de Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu’nu kurdu. Grubun seçilerek göreve getirilen başkanı Mustafa KVarlığından büyük güç aldığı annesi Zübeyde Hanım’ı 15 Ocak 1923′te kaybeden Gazi Mustafa Kemal, acısına karşın, Ulusuna olan görev ve sorumluluklarını yerine getirmek için çalışmalarına ara vermediemal’di.

24 Temmuz 1923′te imzalanan Lozan Antlaşması’yla, Devletimizin uluslararası alanda siyasal, hukuksal, ekonomik ve toplumsal ilişkileri yeniden düzenlendi. Yeni Türk Devleti’nin varlığının, egemenliğinin ve bağımsızlığının tanınmasını sağlayan Lozan Antlaşması ile Misak-ı Millî sınırları İtilaf Devletlerince resmen kabul edildi. Gazi Mustafa Kemal’in, “Lozan Antlaşması, Türk milleti aleyhine asırlardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması’yla tamamlandığı zannedilmiş büyük bir suikastin yıkılışını ifade eden bir vesikadır.” sözleri, Lozan’ın tarihimizdeki yerini ve önemini gözler önüne sermektedir. 13 Ağustos 1923′te, Gazi Mustafa Kemal, ikinci kez TBMM Başkanlığı’na seçildi. 9 Eylül 1923′te, Cumhuriyet Halk Fırkası’nı kurdu.

TBMM’nin aldığı bir kararla yeni devletin başkenti, 13 Ekim 1923′te Ankara oldu. 29 Ekim günü toplanan Halk Fırkası Genel Kurulu’nda konuşan Mustafa Kemal, hükûmet krizi ve bunun çözümü için Anayasa’nın 1, 2, 4, 10, 11, 12. maddelerinin değiştirilmesini ve hükûmetin şeklinin Cumhuriyet olmasını öngören teklifi sundu. Parti toplantısında kabul edilmesinin ardından Anayasa Komisyonu’nda incelenen tasarı İsmet İnönü’nün, ivedilikle görüşülmesi önerisi üzerine okundu ve ivedilikle görüşüldü: Meclis 29 Ekim 1923 günü saat 20.30′da Cumhuriyet’i ilân etti. 15 Eylül 1938′de vasiyetini hazırlattı. Sağlık durumuna ilişkin raporların yayımlanmasına, 16 Ekim 1938′de başlandı. 10 Kasım 1938′de Dolmabahçe Sarayı’nda saat 09.05′te, ardında gözü yaşlı bir ulus bırakarak son nefesini verdi.

Atatürk Kaç Yıl Cumurbaşkanlığı Yapmıştır, Atatürkün Cumurbaşkanlığı, Atatürk ne kadar Cumurbaşkanlığı Yaptı, Atatürkün Cumurbaşkanlığı Yaptığı Süre
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim