Hakkında Bilgi

Atatürkün Eğitim Politikası

Atatürkün eğitim politikası
Atatürk’e göre, eğitim ve öğretim siyaseti her anlamıyla millî bir nitelikte olmalıdır. “Türk milletine gideceği yolu gösterirken, dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanılacaktır; ancak temel, kendi içimizden çıkarılmalıdır.”

Atatürk, eğitimin “millî” olması zorunluluğu üstünde dururken, hem “eski devrin harflerinden”, hem de “milletimizin doğuştan hiçbir ilgisi olmayan yabancı fikirlerden”, Doğu’dan ve Batı’dan gelebilecek her türlü zararlı etkilerden uzak, millî karakterimize, milli dehâmıza uygun bir eğitim düşünmektedir.

Atatürk, “yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırları ne olursa olsun, en önce ve her şeyden önce, Türkiye’nin bağımsızlığına, kendi benliğine, millet bütünlüğüne düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumunun öğretilmesini” istemiştir.

“Bilim ve teknoloji, uzmanlık nerede varsa, sanat nerede varsa, gidip öğrenmeye mecburuz.” Diyen Atatürk’ün “millî”lik anlayışı, çağdaş bilime ve dünyaya kapalı bir anlayış değildir.

Atatürk’ün Türk milliyetçiliği anlayışı gibi, eğitimdeki “millî”lik anlayışı da birleştirici, toplayıcı, bütünleştiricidir. Ayrımcılığı ve bölücülüğü kabul etmez.

Millî eğitim, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasada belirlenmiş temel niteliklerini Atatürk ilkelerini bütünü ile göz önünde tutmalı, bunları kökleştirmelidir.

Atatürk, Atatürkün eğitim, Atatürkün eğitim politikası, Atatürk ve eğitim, Atatürkün kişisel özellikleri,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim