Hakkında Bilgi

Atatürkün Eğitimle ilgili anıları

ATATÜRK’ÜN EĞİTİM İLE İLGİLİ SÖZLERİ VE ANILARI
1. “Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir. Bugünün anaları için gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır. Onun için kadınlarımız, hattâ erkeklerimizden çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa. "

2. “Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir.”

3. ” Muallimler ! Yeni nesil, Cumhuriyetin fedakâr öğretmenleri ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır.”

4. "Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden ve eğitimciden mahrum bir millet henüz millet namını almak istidadını keşfetmemiştir.Ona basit bir kitle denir, millet denmez. Bir kitle millet olabilmek için mutlaka eğitimcilere, öğretmenlere muhtaçtır.” (14 Ekim 1925, İzmir) (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi, C. II, Ankara, 1997, s. 243)

5. “ Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır.

Atatürk anıları, Atatürkün anıları, Atatürkün Eğitimle ilgili anıları, Atatürkün Eğitimle ilgili anısı, Atatürkün Eğitim anıları, Atatürkün Eğitim hakkında anısı,
farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim