Hakkında Bilgi

Atatürk'ün gittiği okullar

ATATÜRKÜN GİTTİĞİ OKULLAR
Küçük Mustafa öğrenim çağına gelince Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde öğrenime başladı, sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi Mektebi'ne geçti. Ancak Mustafa Kemal babasını çok küçük yaşlarda kaybetti (1888). Bu nedenle okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Mustafa ve annesi dayıları ile birlikte yaşamak üzere taşraya Rapla Çiftliği'ne gittiler. Onu annesi büyüttü. Mustafa çiftlikte çalışmaya başlamış, ancak annesi okula gitmemesi nedeniyle endişelenmeye başlamıştı. Sonunda, annesinin Selanik’teki kız kardeşi ile birlikte yaşamalarına karar verildi. Böylece Mustafa Selanik’e dönüp okulunu bitirdi. Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne kaydoldu. Kısa bir süre sonra 1893 yılında Askeri Rüştiye'ye girdi. Bu okuldaki Matematik öğretmeni Mustafa Bey adına "Kemal" i ilave etti. Askeri Rüştiyeyi 1895 yılında bitirdikten sonra, Mustafa Kemal Manastırdaki Askeri İdadiye girdi. 1899 yılında Manastır Askeri İdadî’sini bitirip, 3 Mart 1899'da İstanbul'da Harbiye'nin hazırlık sınıfına kaydoldu. 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu. Harp Akademisi'ne devam etti. 11 Ocak 1905'te kurmay yüzbaşı rütbesiyle Akademi'yi tamamladı.

Atatürk'ün gittiği okulların adları:
• Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebi
• Şemsi Efendi Mektebi
• Selanik Mülkiye İdadisi
• Selanik Askeri Rüştiyesi
• Manastır Askeri İdadisi
• Fransız Firerler Okulu
• Harp Okulu
• Harp Akademisi

atatürk, atatürk'ün gittiği okullar, atatürk ün gittiği okullar, atatürk'ün gittiği okulların adları, atatürk ün gittiği okulların adları, atatürk'ün gittiği okulların isimleri, atatürk'ün gittiği okullar hangileridir, atatürk hangi okullara gitmiştir, atatürk'ün okuduğu okullar, atatürk ün okuduğu okullar,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim