Hakkında Bilgi

Atatürkün tesettür için söyledikleri

Atatürkün tesettür için söyledikleri
”Dinimizin tavsiye ettiği tesettür, hem hayata hem fazilete uygundur.Eğer kadınlarımızın şer’in tavsiye ettiği ve dinini emrettiği kıyafetle, faziletin icab ettirdiği tavır-ı haraketle içimizde bulunur, milletin ilim, sanat, içtimaiyyet haraketlerine iştirak ederse bu hâli, emin olunuz, milletin en müteassıbı dahi takdirden men’i nefa edemez.
İcab-ı din olan tesettür, kadınlar için mücbir-i müşkilat olmayacak kadınların hayat-ı içmaiyyede- hayat-ı maişette ve hayat-ı ilimde erkeklerle teşrik-i faaliyet etmesine engel mani bulunmayacak bir şekl-i asittedir. Bu şekl-i basit, heyet-i içtimaiyyemizin ahlak ve adabına aykırı değildir.”

1959 tarihli Nutuk’un 149. ve 151. sayfalarında der ki:
“…… Filhakika memleketimizin bazı yerlerinde, en ziyade büyük şehirlerinde tarzı telebbüsümüz, kıyafetimiz, bizim olmaktan çıkmıştır!…

Dinimizin tavsiye ettiği tesettür hem hayata, hem fazilete uygundur… Tarzı telebbüsümüzü ifrata vardıranlar, kıyafetlerinde aynen Avrupa kadınını tatlid edenler düşünmelidirler ki, her milletin kendine mahsus ananesi, kendine mahsus âdeti, kendine göre millî hususiyetleri vardır.

Hiçbir millet aynen diğer milletin mukallidi olmamalıdır.Çünkü böyle bir millet ne taklit ettiği milletin aynı olabilir, ne kendi milleti dhilinde kalabilir. Bunun neticesi şüphesiz hüsrandır. Tarzı telebbüsümüzde ruhî ihtiyacını tatmin için İslâm ve Türk hayatını iptidaden bugüne kadar layıkiyle tetkik ve etrafiyle tavzih etmekliğimiz lazımdır.

Atatürk, Atatürkün tesettür için söyledikleri, Atatürkün tesettür için neler söylemiştir, Atatürkün tesettür hakkında söyledikleri, Atatürk ve tesettür,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim