Hakkında Bilgi

Atatürkün Yaptığı Yenilikler

Ziyaretçi tarafından sorulmuş soru, Cevaplandı.

Atatürkün Yaptığı Yenilikler
Siyasal Alanda Getirdiği Yenilikler
Halifeliğin kaldırılması - 3 Mart 1924
Saltanatın kaldırılması - 1 Kasım 1922
Cumhuriyetin ilanı - 29 Ekim 1923

Atatürkün Hukuk alanında getirdiği yenilikler
Mecellenin kaldırılması - 1924 - 1937
Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi - 1924 - 1937

Ekonomi alanındaki Atatürk yenilikleri
Çiftçinin özendirilmesi
Aşar vergisinin kaldırılması
Örnek çiftlikler inşa edilmesi
Sanayiyi Teşvik Kanunu’nun çıkarılıp yeni sanayi kuruluşlarının kurulması
1. ve 2. Kalkınma Planları’nın (1933-1937) uygulamaya konulması,yurdun yeni yollarla donatılması

Atatürkün Yaptığı Toplumsal yenilikler
Kadın erkek haklarının eşitlenmesi - 1926 - 1934
Şapka ve kıyafet kanunu - 25 Kasım 1925
Tekke,zaviye ve türbelerin kapatılması - 30 Kasım 1925
Soyadı kanunu - 21 Haziran 1934
Lakap ve unvanların kaldırılması - 26 Kasım 1934
Uluslararası saat,takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü - 1925 -1931

Eğitim ve kültür alanındaki Atatürk yenilikleri
Öğretimin Birleştirilmesi - 3 mart 1924
Yeni Türk harflarinin kabulü - 1 Kasım 1928
Türk Dil ve Tarih kurumlarının kurulması - 1931-1932
Üniversite öğreniminin düzenlenmesi - 31 Mayıs 1933
Güzel sanatlarda yenilikler

Atatürkün Yaptığı Yenilikler, Atatürkün Yaptığı Yenilikler hakkında bilgi, Atatürkün Yaptığı Yenilikler ile ilgili bilgi, Atatürkün Yaptığı Yenilikler kısa bilgi, Atatürkün Yaptığı Yenilikler bilgi, Atatürkün Yaptığı Yenilikler nedir,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim