Hakkında Bilgi

Atlama Horanı

Atlama Horanı
Trabzon'un Maçka ilçesinden hususiyle Galyan - Mesahor köyünde Atlama ve Titreme Horonları fazlasıyla oynanır. Davul zurna veya sırf (yalnız) kemençeyle oynarlar. Halkaya 5-50 kişi imkan varsa katılabilir. Bu atlama karma halde oynanırsa da, titreme mutlaka sırf erkeklerin oyunudur. Aileler arasında tanışıklığı mucip (sebep olan) ve hele kızlarla erkeklerin anlaşıp evlenmelerine vesile hazırlayabilici oyunlardan ikisi bunlardır. Zanay, Larkan gibi köylerde de yürütülürler. Keza, Of ilçesinde oynanırlar. O bölgede davula çoğu zaman "tavul" deniliyor.

Halk Oyunu, Halk Oyunları, Yöresel Halk Oyunları, Atlama Horanı Halk Oyunu, Atlama Horanı hakkında bilgi, Atlama Horanı ile ilgili bilgi, Atlama Horanı, Atlama Horanının Yöresi
Farmasi Mays Katalou 2018
Eitim ve gretim Eitim ve gretim