Hakkında Bilgi

AVO Metre Nedir

AVO Metre Nedir
Ampermetre, voltmetre ve ohmmetrenin bir gövde içinde birleştirilmesiyle üretilmişölçü aletine AVO metre denir. Analog ya da dijital yapılı olarak üretilen ve en yaygınkullanım alanına sahip olan bu aygıt ile DA gerilim, AA gerilim, DA akım, AA akım vedirenç ölçülebilir.

AVO metrelerin geliştirilmiş olan modeline ise multimetre denir. Multimetreler ilaveolarak, diyot, transistör kazancı, frekans, kondansatör kapasitesi, sesli kısa devre kontrolü(buzzer, bazır), sıcaklık vb. ölçümünü de yapabilir.Analog (ibreli) AVO metreler, bobin, mıknatıs, demir nüve, esnek yay, ibre, gösterge,disk vb. gibi parçaların birleşmesiyle oluşmuştur. Analog tip ölçü aletlerinin skalasında,firma adı, ölçme pozisyonu (yatık, eğik, dik) ölçme hatası, yalıtkanlık düzeyi, ölçme sınırı,ölçme aralığı, iç yapı, çalışma ilkesi vb. gibi değerler hakkında rakam ya da geometriksemboller bulunur.

Analog ölçü aletlerinde değer, skala üzerindeki ibre aracılığıyla belirlenir. Ölçüaletinin gösterdiği değerin doğru olarak okunabilmesi için skaladaki taksimat (bölüntü)çizgileri çok ince olarak çizilir. Akım, gerilim, direnç gibi değerleri ölçmek için çoklu skalakullanılır. Bu tip aygıtlarla ölçme yaparken önce kademe komütatörünün (ölçülecek değerive sınırlarını seçer) konumuna bakılır. Örneğin; komütatör DA volt konumundaysa, skaladanDA volt ölçmek için hazırlanmış bölüntüler belirlendikten sonra değer okuması yapılır.Dijital AVO metreler ise ölçtükleri değeri display"lerinde (gösterge) gösteren, içyapılarında elektronik elemanlar bulunan ölçü aletleridir. Dijital elektronik alanında ortayaçıkan gelişmeler bu tip ölçü aletlerinin ucuzlaşıp yaygınlaşmasını sağlamıştır.Dijital AVO metrelerin analog ölçü aletleri gibi skalası ve ibresi olmadığından,ölçülen değer direkt olarak göstergeden okunur. Bu da kullanıcıya okumada kolaylıksağladığı gibi analog AVO metrelerdeki okuma hatalarını da büyük ölçüde ortadan kaldırır.

Dijital ölçü aletlerinin bazı üstünlükleri şunlardır;* Çabuk ölçüm yaparlar.* Ölçülen değeri belleklerinde saklayabilirler (data hold özelliği)* Her konumda (pozisyonda) ölçüm yapabilirler.* Güç tüketimleri çok azdır.* Boyutları küçüktür.AVO metre ile doğru gerilim (DA) ölçmek için gerek analog gerekse dijital AVOmetre gerilimi ölçülecek alıcıya ya da kablo uçlarına paralel olarak bağlanır, komütatör DAgerilim ölçme kademesinde en yüksek değere alınır. Dijital AVO metrede değer direk olarakgöstergeden okunabilir. Analog AVO metrede ise ibre ters saparsa probların (ölçmeuçlarının) yeri değiştirilir. Skalada görülen değer tam olarak anlaşılamıyorsa komütatör biralt kademeye getirilir.Kablo kopukluklarını veya kısa devreleri tespit etmek için AVO metrenin OHMkademesi kullanılır. Bunun için komütatör OHM kademesine getirilir. Bu işlemkomütatörün, dijital AVO metrelerde “W” konumuna, analog ölçü aletlerinde ise direncinbüyüklüğüne göre “X1, X10, X1K, X10K” konumuna getirilmesiyle yapılır.Ölçülen kablonun santralle bağlantısı kesilerek uçları kısa devre edilir (birleştirilir).Problar kablonun diğer iki ucuna değdirilir. Kabloda bir kopukluk söz konusu ise ölçüaletinin ibresi hiç hareket etmeyecektir. Bu sonsuz direnç olarak kendini gösterir. Dijital ölçüaletinde ise ekranda “1” olarak görülür. Kabloda kopukluk yoksa ya da herhangi bir noktadakısa devre söz konusu ise ölçü aletinden yaklaşık sıfır (0) direnç okunur.

Kablo testleri ölçü aletinin buzzer (sesli ölçüm) kademesinde de yapılabilir. Kablodakopukluk varsa ses duyulmayacaktır. Kablo sağlam ya da kısa devre söz konusu ise ölçüaletinden ses duyulacaktır.

Uyarı : Kablo kesiklik testi yapılırken kablonun santralle bağlantısı kesinlikle kesilmelidir.Aksi takdirde, direnç kademesinde ölçüm yapıldığından dolayı kablo uçlarındaki gerilim ölçü aletinize zarar verebilir. Ayrıca kablo uçları kısa devre yapılacağından, santral iç hat abone çıkışları zarar görebilir. AVO metrelerin kullanımı esnasında çok dikkatli olmak gerekir. Çünkü yanlış birkademede yapılan ölçüm aygıtın bozulmasına ya da sigortasının atmasına yol açar. AVO metrelerin kullanım kılavuzları çok iyi okunmalı ve aletin özelliğine uygun davranılmalıdır.

AVO metre kullanırken şu kurallara uyulması gerekir;* Cihazın sigortası attığı zaman aynı değerde yeni bir sigorta takılmalı, atıksigorta tel sarılarak asla kullanılmamalıdır.* Cihazın ambalajından çıkan devre şeması mutlaka saklanmalıdır. Çünküarızalanan bir elemanın yenisi şemaya bakılarak belirlenebilir.* Cihaza kalitesiz pil takılmamalıdır. Kötü piller sıcak ortamlarda akarak aygıtıngösterge düzeneklerini çalışmaz hâle getirebilir.* Ölçü aleti kullanılmadığı zaman mutlaka toz ve nem almayacak şekildesaklanmalıdır. Toz ve nem cihazın ömrünü kısaltır.* Direnç ölçümü yapılırken parmaklar probun her ikisine de değdirilmemelidir.Bu yapılacak olursa vücut da ölçüme dâhil olur.* Gerilimi düşmüş (bitmiş) piller bulunduran AVO metreyle yapılan ölçümün tamdoğru olmayacağı bilinmelidir.

AVO Metre Nedir, AVO Metre Ne Demek, AVO Metre Hakkında Bilgiler, AVO Metre Nerelerde Kullanılır, AVO Metre Nasıl Kullanılır, AVO Metre Çeşitleri, AVO Metre İle Ölçüm Yapma, AVO Metrenin Özellikleri, AVO Metre Nasıl Çalışır, Avometrenin Kullanım Yerleri, Avometre Nerelerde Kullanılır, Avometre,
Farmasi eylül kataloğu 2018 incele
Eitim ve gretim Eitim ve gretim