Hakkında Bilgi

Ayetel Kürsi ve anlamı

Ayet-el Kürsi
Okunuşu: Allahülailahe illa hüvel hayyül kayyum, late'huzühu sinetün vela nevmün, lehu mafissemavati ve mafil ardı, men zelleziy yeşfe-u ındehu illa biiznih yalemü mabeyne eydiyhim vema halfehüm vela yühıtune bişey'in min ılmihı illa bimaşae, vesia kürsiyyühüssemavati vel'arda vela yeudühu hıfzuhüma vehüvel aliyyül azim.

Ayet-el Kürsi Anlamı: O'ndan başka ilah olmayan Allah, hay ve kayyumdur (ezel ve ebedidir). O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerlerde olan şeyler Onundur. İzni olmaksızın O'nun yanında şefaat eden yoktur. Halkın önünde ve arkasında olanı (istikbal ve maziyi) bilir. İnsanlar O'nun ilminden, O'nun isteğinden başkasını ihata edemezler. Kürsisi semaları ve yeri içine alır. Onların hıfzı O'nu (Cenab-ı Ecelli Ala'yı) yormaz. O, pek yüksek ve büyüktür.

Sureler, Namaz Sureleri, Ayetel Kürsi, Ayetel Kürsi suresi, Ayetel Kürsi Suresi ve anlamı, Ayetel Kürsi Suresinin Anlamı, Ayetel Kürsi anlamı, Ayetel Kürsinin anlamı, Ayetel Kürsi ve anlamı
farmasi katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim