Hakkında Bilgi

Bağlaç Nedir

Bağlaç Nedir
Eş görevli kelimeleri, söz öbeklerini ve cümleleri biçim ve anlam yönünden bağlayan kelimelere bağlaç denir. Üç çeşittir:

1.    Kelime Bağlacı : Sadece kelimeleri bağlar. Cümleleri bağlayamaz. Türkçe’de kelime bağlacı “ile” dir.  Ali ile Ayşe okula gittiler.
“İle” bağlacı “ve” bağlacının yerine kullanılabilir; fakat “ve” bağlacı hem kelimeleri, hem cümleleri bağlarken “ile” bağlacı sadece kelimeleri bağlayabilir. Ali ile Ayşe gitti. / Ali ve Ayşe gitti.

2.    Cümle Bağlaçları : Sadece cümleleri bağlayabilen bağlaçlardır. Bu bağlaçlar kelimeleri bağlayamaz. Başlıcaları şunlardır: Ama, fakat, ancak, lâkin, yalnız, halbuki, varsayalım, diyelim, çünkü, mademki, madem, değil mi ki, ola ki, oysa, hiç olmazsa, hiç değilse, hoş, bununla birlikte, kaldı ki, ne var ki, şu var ki, yeter ki, nedir ki, gerçi, her ne kadar..

3.    Ortak Bağlaçlar: Hem kelimeleri, hem de cümleleri bağlayabilen bağlaçlardır. Ortak bağlaçların çeşitleri şunlardır:

a.    Sıralama Bağlacı (ve) : Eş görevli kelimeleri ve birbirini izleyen cümleleri bağlar. Ali ve Ayşe derslerine çok iyi çalışır. / Sabah erkenden kalktım ve okula gittim.

b.    Eş Değerlik Bağlaçları (ya da, veya, yahut, veyahut): Bu parayı Ali ya da Ahmet alsın. / Çarşıdan kitap yahut dergi alalım.

c.    Yineleme Biçimli Bağlaçlar (Ya...ya, gerek...gerek, da...da, ister...ister, hem...hem, ha...ha, ama...ama, ne...ne) : İster gel, ister gelme  / Hem geziyor hem canı sıkılıyor / Sınıftan ya Ahmet’i ya Murat’ı çağır.

NOT:  “Ne...ne” bağlacı olumsuzluk bildirir. Bu nedenle bu bağlacın bulunduğu cümlelerde fiiller genellikle olumludur. Bu kurala halk arasında günlük konuşmalarda pek uyulmaz. Böylece dil yanlışı olur.
Ne geldi, ne aradı. (Doğru)  / Ne Ahmet,  ne Ali geldi. (Doğru)  / Ne Ahmet, ne Ali gelmedi. (Yanlış)

NOT : “DE” Bağlacı Cümleye Şu Anlamları Katar:
1.    Usanma :Yaz da yaz, biteceği yok.
2.    Küçümseme: Bizimki okuyacak da, adam olacak.
3.    Devamlılık: Çenesi açıldı mı, konuşur da konuşur.
4.    İnat:  Çocuk: “Balon da balon!” diye tutturdu.
5.    Şart: Başarı, çalışılıp da kazanılır.
6.    Aşırılık: Kızımız pek de güzelmiş.
7.    Korkutma: Yerinden kalk ta göreyim.
8.    Azar: Adam ol da öyle konuş!
9.    Aşırı övünme: Şu şiiri okuyayım da bir görün!
10.    Sebep-sonuç: Önüne bakmadın da çiğnedin.
11.    Memnunluk: Ne iyi etmişim de, seninle tanışmışım!
12.    Aşırı Beğenme: Araba da arabaymış ha!

NOT: “İle” hem edat hem bağlaçtır. “İle” çıkarılıp yerine “ve” getirildiğinde cümlenin anlamı bozulmuyorsa bu durumda “ile” bağlaçtır. Cümlenin anlamı bozuluyorsa edattır.
Babam ile pazara gittik. (Edat) / Babam ile annem çarşıya gitti. (Bağlaç)
Bazı cümlelerde “ile” den sonra virgül getirilirse, bağlaç olan “ile” edata dönüşür:Fatih ile Ali’ye haber gönderdim. (Bağlaç)  / Fatih ile, Ali’ye haber gönderdim. (Edat)

NOT : Bağlaçlar cümlede tek başlarına öğe olmaz. Ancak başka öğelerin içinde yer alabilir. Kantinden simit ve çay aldım. (Belirtisiz Nesne)
Erkenden kalktım ve okula gittim. (Cümle dışı unsur)
Sen de al. (Cümle dışı unsur)

BAĞLAÇ NEDİR?
Anlam yönüyle birbiriyle ilgili cümleleri ve aynı görevdeki sözcükleri birbirine bağlamaya yarayan kelimelere “bağlaç” denir.

BAĞLAÇ ÇEŞİTLERİ
“ne, ve, de, ki, öyle ki, yine, yoksa, nitekim, üstelik, hem, ama, fakat, ancak, lakin, ne var ki, oysa, madem ki, yeteri, ya da, demek ki, hem de, ...”

1) “ve”
Aynı görevdeki kelimeleri ve cümleleri birbirine bağlar.

ÖRNEK : “Köyünü ve okulunu özlemişti.”

2) “de”
Cümleleri aynı görevdeki kelimeleri ve kelime gruplarını birbirine bağlar.

ÖRNEK : “Toplantıya ben de katıldım.”

3) “ile”
Aynı görevdeki kelimeleri birbirine bağlar. Edat olarak da kullanılır.

İle “ve” karşılığı kullanılıyorsa bağlaçtır.

4) “ki”
Anlam bakımından birbiriyle ilgili cümleleri birbirine bağlar.

ÖRNEK : “Öylesine üzüldüm ki anlatamam.”
ÖRNEK : “Çalış ki sınıfını geçesin.”

5) “ama”
Aralarında zıtlık bulunan iki ayrı ifadeyi, iki ayrı cümleyi birbirine bağlar.

ÖRNEK : “Çok çalışıyor, ama başaramıyor.”
ÖRNEK : “Oyun oynayabilirsiniz ama kavga etmeden.”
ÖRNEK : “Eski, ama güzel bir yapıydı.”Bağlaç, Bağlaç nedir, Bağlaç ne demek, Bağlaç Hakkında Bilgi, Bağlaç ile ilgili bilgi, Bağlaç Çeşitleri, Bağlaç Türleri, Bağlaçlara Örnek,
farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim