Hakkında Bilgi

Bakanlar kurulunun görevleri ve yetkileri

Bakanlar kurulunun görevleri ve yetkileri
Bakanlar Kurulu, yürütme organının siyasi yönden sorumluluk taşıyan kanadını meydana getirmektedir. Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan oluşan kolektif bir organdır.

Bakanlar Kurulu, yürütme yetkisini fiilen kullanan ve siyasi sorumluluk taşıyan bir organ olduğu için, önemli görevlere ve yetkilere sahiptir. Bunları şöyle sıralamak mümkündür:

a. TBMM’ne sunulacak olan kanun tasarılarına son şeklini vermek,

b. Anayasa, kanunlar, kalkınma planları ve hükümet programı çerçevesinde, kamu yönetiminin işleyişini üst düzeyde yönlendirmek ve gözetmek,

c. Ekonomi, ticaret, dış politika istihdam, eğitim, sağlık, tarım, çevre, konut vb. konularda kamu politikaları oluşturmak ve bunları yürütmek,
d. Üst düzey kamu yöneticilerini atamak,

e. Cumhurbaşkanının başkanlığında yapacağı toplantıda olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilanına karar vermek.

f. TBMM’den yetki alarak, kanun hükmünde kararname çıkarmak,

g. Kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere tüzükler çıkarmak. Söz konusu tüzüklerin Danıştay’ın incelenmesinden geçmesi şarttır.

Bakanlar, Bakanlar kurulu, Bakanlar kurulunun görevleri, Bakanlar kurulunun yetkileri, Bakanlar kurulunun görevleri nelerdir, Bakanlar kurulunun yetkileri nelerdir,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim