Hakkında Bilgi

Bakır Madeni Nedir

Bakır Madeni Nedir
Bakır ısı ve elektrik iletkeni bir metaldir, kolay şekil verilebilir ve elde etme maliyeti de birçok metale göre düşüktür. Bütün bu sebeplerden dolayı başta elektrik kabloları ve iletim hatlarında olmak üzere birçok elektrik malzemesinde ve mutfak kap kacağında kullanılan ana hammaddedir. Bakır hem ucuzdur, hem de mutfak için sağlıklı bir metaldir! Ancak bakır kapların kalayla kaplı olması şarttır yoksa gıdalara bakır geçebilir ve zehirlenmelere yol açabilir. Ayrıca bakır kaplarda yemek bekletilmemeli ve daha çok su gibi asit ihtiva etmeyen maddelerin ısıtılmasında kullanılmalıdır!

Atom numarası 29 yoğunluğu 8,95 olanalt 1084 °C’ye doğru eriyenalt doğada serbest veya birleşik olarak bulunanalt ısı ve Elektriği iyi ileten kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan kızıl renkli Elemente Bakır denir. (simgesi Cu) dur. Bakırın rengi kızıla yakın kahverengidir.

Bakır yüksek Elektrik iletkenliği ile elektrik ve Elektronik sektöründe ısı iletkennliği ile soğutma sistemlerinde paslanmaz özelliğinden dolayı kaplama malzemesi olarak kullanılan bir maddedir. Bakırın kaynak işlerinde metalürjide ve bronz İmalatı (üretmi)nde de önemli yeri vardır.

Bakır insanların eski çağlardan bu yana çeşitli amaçlarla kullandığı ve günümüzde de sanayiinin temel hammaddeleri arasında yer alan önemli metallerden biridir. Endüstride bakırın önemli rol oynamasının ve çeşitli alanlarda kullanılabilmesinin nedeni çok değişik özelliklere sahip olmasıdır. Bakırın önemli özellikleri arasında yüksek elektrik ve ısı iletkennliği aşınmaya karşı direnci tel çekilebilme ve dövülebilme özelliği paslanmaz özelliğine sahip oluşu sayılabilir. Ayrıca bakır alaşımlarının sanayide çok değişik uygulamaları vardır.

Bakırın kullanım alanları;
Bakır üstün fiziksel ve kimyasal özelliğinden dolayı endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kırmızımsı bir metal olan Bakır doğal ortamda kayalarda, toprakta, Suda ve Havada bulunur. Kolayca şekil alabilmesi ve bükülebilmesi nedeniyle bozuk paraların, elektrik tellerinin ve Su borularının yapımında kullanılmaktadır. Bakır ayrıca tarımda fungusit (bakteri ve mantar öldürücü) olarak, göllerde ve depolarda algisit (alglerin gelişmesini önlemek) olarak kullanılmaktadır.

Bakır ayrıca doğada Bitkilerde ve hayvanların vücudunda bulunur. Hayvan ve insanda özellikle karaciğerde depolanır (1.5 GR kadar). Tarımda çook fazla miktarda kullanılırsa Bitkilerin büyümesini engeller, bunu demirin yerine geçerek yapar. Bilinen tüm Canlılar için esansiyel (olmazsa olmaz) bir Elementtir. Ancak çok yüksek dozda uzun Süre veya bir defada alındığında sağlık açısından zararlı olur.

Bakır doğada cevher olarak bulunur ve genelde diğer Elementlerle birliktedir. Bakırın sağlık açısından risk taşımasının nedeni, su tesisatında kullanılan çeşitli malzemelerde bakır kullanılması ve bakır veya bakır kaplı kapların bazı toplumlarda yemek pişirme amacıyla kullanılmasıdır.

Havada veya suda bulunan bakır veya bakır bileşikleri hemen daima toz parçacıklarına bağlı bulunur; dolayısı ile solunum yollarında veya sindirim sisteminde kolayca tutulurlar veya suda bulunduklarında filtrasyon işlemiyle kolayca sudan uzaklaştırılabilirler. Toz veya zerreciklere bağlı olmayan bakır ise suda çözünmeyen formdur ve asıl olarak sağlığı etkileyen bakır budur.

Bakır yer kabuğunda ortalama % 0,01 mertebesinde bakır bulunur, en çok bulunan Elementler sıralamasında bakır 25 nci sırada yer almaktadır. Magma tabakasından yukarıya, yerkabuğuna doğru Sıvı sızması sonucu ağır metal sülfürleri ayrışır, en çok rastlanan kalkopirit minerali de, CuFeS2 (%34alt6 Cu), primer olarak bu şekilde oluşmuştur. Kızgın doğal buharların ya da sülfürlü mineraller üzerine sızan doğal sülfat çözeltilerinin kimyasal etkisi ile oksitlenme ve redüklenme sonucu sekonder olarak oksidli bakır mineralleri ve bakır (nabit bakır) oluşur. Bu nedenle birçok maden yatağında üstteki oksidli bakır mineralleri alınarak derine inildikçe sülfürlü cevherlere ulaşılır. Günümüzde bilinen bakır cevherlerinin yaklaşık % 85′ i sülfürlü, % 15′ i oksitli minerallerdir. 200 civarında mineralin bakır ihtiva ettiği bunlardan 30-40 kadarının doğada daha yaygın bulunduğu bilinmektedir.

Bakırın insanlar tarafından kullanılması çok eski çağlarda başlamıştır. İnsanlar Bakırı günlük yaşamlarında süs eşyası, silah ve el sanatlarında, mutfak malzemelerinin yapımında kullanmış, uygarlıkla birlikte Bakıra olan ihtiyaç daha da artmıştır. Günümüzde tüketimi 13×106 tonun üzerine çıkan bakır en çook kullanılan ikinci metal durumuna gelmiştir. Gelişmiş ülkelerde kişi başına yıllık bakır tüketimi 10 kg civarındadır. Bu rakam az gelişmiş ülkelerde 1-2 kg arasında değişmektedir.

Bakırın yerine kullanılabilecek bir çok ikame maddesi gündeme gelmiştir. Alüminyum, Plastik, fiber-optik gibi malzemeler bakır yerine kullanılmış, ancak bakıra duyulan talepte azalma olmamış, bakır talebinde belirli oranda Sürekli bir artış Gözlenmiştir.

Dünyada bilinen bakır rezervlerinin 60 yıl kadar bakır talebini karşılayacak durumda olmasına karşın büyük madencilik firmalarının arama programlarında bakır en başta gelen madendir.

Bakır, 1100 derece dolaylarında eriyen bir madendir. Çeşitli maden filizlerini fırınlarda yakarak, oldukça karmaşık yöntemlerle elde edilir. Bu işlemden atmosferi kirleten zararlı kükürtlü gazlar çevreye yayılır.

Temel filizler pek yaygın olmadığından (başlıca yataklar Şili, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri), bakır pahalı bir madendir, çelik ile alüminyum bakıra rakip çıkmıştır ve çoğu yerde bakırın yerine bunlar kullanılır.

Havayla temas edince bakır, «bakır pası veya yeşili» adı verilen yeşilimtırak bir renk alır. İşte bazı eski yapıların damlarının ve bronz heykellerin karakter (nitelik)istik rengi, bu yeşildir. Bakır eşyayı parlaklığını korumak için sık sık ovalamak, parlatmak gerekir. Gemilerde yapıldığı gibi, oksitlenmeyi önleyecek bir tabaka özel cila da sürmek mümkündür.

Bakır doğada ya serbest element halinde bulunur veya çeşitli filizlerinden elde edilir. Yüce Türkiye'de kuprit Murgul'da; Halk (ULUS)osit Ergani'de; Halk (ULUS)oprit Küre ve Ergani'de bulunur. İlk bakır filizi M.Ö. Kıbrıs'ta bulundu. Bakırın bilimsel adı Cuprum Kıbrıs'ın (Cyprium) adından alınmıştır.

Bakırın Sertligi : 2,5 - 3
Yogunlugu : 8,92 - 8,93
Ergime Noktasi : 1083 - 1084 C
Ergime isisi : 43 kcal/kg (1 kg ergimesi için gerekli isi)
Yer kabugunda 50 ppm oraninda bulunan bakir, nadir olarak bilinen nikel, seryum, vanadyum, stronsiyum gibi elementlerden daha düsük ortalama bolluk oranina sahiptir. Ancak, dogada maden yatagi olusturma yetenegi, kendisinden çok daha yaygin olan elementlerden daha yüksektir.
Dogada nabit olarak da bulunan bakirin bilinen 250'ye yakin mineralinden ancak 10-15 kadari ekonomik önem tasimaktadir. Bunlarin baslicalari sunlardir:

Sülfürlü mineraller : Kalkopirit; (Cu FeS2), Bornit; (Cu5FeS4)
Kalkosin; (Cu2S) ve Kovelin; (CuS)

Kompleks mineraller : Burnotit; (Pb Cu Sb S3), Enarjit (Cu3(As, Sb) S4),
Tetrahedrit; (Cu12 Sb4S13)

Oksitli mineraller : Kuprit; (Cu2O), Tenorit; (CuO), Malahit; [Cu2 CO3 (OH)2 ] Azurit; [Cu2 (CO3)2 (OH)2], Krizokol; (Cu Si O3. 2H2O)

Bakir yataklari olusumlarina göre üç ana grupta toplanabilir;
1. Magmatik bakir yataklari
2. Tortul bakir yataklari
3. Metamorfik bakir yataklari

Tenörlerine göre de bakir yataklari asagidaki gibi siniflandirilabilir:
1. Porfirik tip bakir yataklari (sülfürler) Dünya bakir rezervinin % 40-45'ini olustururlar. Bakir tenörü % 0,3-2 Cu arasindadir.

2. Volkanojenik Masif Sülfit yataklari Dünya rezervlerinin % 30-35'ini olustururlar. Bakir tenörü % 2-6 arasindadir.

3. Damar tipi bakir yataklari, dünya rezervlerinin % 20-30'unu olusturur.

Bakir ürünleri iki grupta toplanabilir:
1. Yari ürünler: Konsantre, blister bakir, rafine bakir, katot bakir.

2. Ürünler: a) Elektrolitik ürünler:
- Tel kütügü, blok-takoz, sürekli döküm filmasini,
- Levha, lama, serit,
- Çubuk, boru, profil
b) Elektrolitik olmayan ürünler:
levha, lama, serit, çubuk, boru, profil.
c) Alasimlar:
Pirinç, bronz, diger bakir alasimlari.


bakır, bakır nedir, bakır ne demek, bakır neye denir, bakır hakkında, bakır ile ilgili bilgiler, bakır hakkında bilgi, bakır ne demektir, bakır anlamı, bakır madeni, bakır madeni nedir, Madenler, Türkiyedeki Madenler,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim