Hakkında Bilgi

Bakterilerde Bölünerek Üreme Nedir

Bakterilerde Bölünerek Üreme
İnsan ve hayvanlarda hastalık oluşturan Coccuslar

Bacilluslaraerobik BacilluslarClostridium sınıfına ait bakteriler ve Spiral biçimli bakteriler kısa eksen boyunca ortadan ikiye bölünmek şartıyla ürerler. Sporlu olan aerobik ve anaerobik mikroplarda sporlar üreme aracı değildir. Bu bacillusların vegatatif formlarıda ortadan ikiye bölünerek ürerler.

Bölünme başlamadan önce bakteri iki kardeş hücreye yetecek kadar enzimlerigerekli organik ile inorganik maddeleri hazırlar ve biriktirir. Bu işlemler yapılırken hücre içindeki nüklear bölgede bir organizasyon gözlenir. Toplu halde görülen nükleus orta bölgede uzamaya başlar. Nükleus sitoplazmik membrandaki özel bir yere muhtemelen mezozoma bağlanarak replikasyona başlar.

Replikasyon tamamlanınca hücre duvarından içeriye doğru ve karşılıklı olarak bir septum oluştuğu gözlenir.Buna sitoplazmik membran da eşlik eder ve septum uzayarak hücreyi iki kardeş hücreye ayırır. Bu iki hücre ya birbirlerinden ayrılarak tam bağımsız hale gelir yada birbirlerine bitişik olarak kalır.
Biyoloji Terimler Sözlüğü, Bakterilerde Bölünerek Üreme, Bakterilerde Bölünerek Üreme nedir, Bakterilerde Bölünerek Üreme hakkında, Bakterilerde Bölünerek Üreme ile ilgili bilgiler, Bakterilerde Bölünerek Üreme bilgi, Bakterilerde Bölünerek Üreme hakkında bilgi, Bakterilerde Bölünerek Üreme ile ilgili bilgi
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim