Hakkında Bilgi

Başkanlık sistemi ve özellikleri

Başkanlık sistemi ve özellikleri
Başkanlık sisteminin kökeni Amerika’nın 1787 Anayasası’na dayanıyor. Bugün ABD’de ve çoğu Latin Amerika’da olan Venezuela, Kosta Rika, Kolombiya ve Şili gibi ülkelerde uygulanmakta olan başkanlık rejiminin özellikleri şöyle:

Başkanlık rejiminde başbakan ya da cumhurbaşkanı makamı yerine başkanlık makamı bulunuyor. Başkan meclis tarafından seçilmeyip doğrudan halk tarafından seçiliyor.sınırsız bilgi Meclis de halk tarafından seçiliyor ve başkanlık sisteminin en önemli özelliği olarak meclis de başkan da birbirine üstünlük kurmaya çalışmıyor.

Bakanları, başkan atıyor ya da görevden alıyor. Üstelik başkanın bakanları meclis içinden seçme zorunluluğu da yok.

Meclis yasaları hazırlanması ve bütçenin oluşturulması konusunda yetkiliyken başkan tüm politikayı ve uygulamayı belirleme yetkisine sahip. Ancak başkan, yönetime karışmasına izin vermediği Meclis’in denetimi altında çalışıyor.

Başkanlık rejiminde birbirine karışamayan ama denetleyen başkan ile Meclis arasındaki hakemliği yüksek yargı, yani Anayasa Mahkemesi yapıyor.sınırsız bilgi Yani başkan ile meclis birbirinden bağımsızken Anayasa Mahkemesi her ikisinden bağımsız olarak hakemlik görevi yürütüyor. Bu nedenle başkanlık sistemine kesin kuvvetler ayrılığı deniyor.

Fransa’da ise yarı başkanlık sistemi uygulanıyor. Devlet yönetiminin iki kanadını cumhurbaşkanı ve hükümet oluşturuyor. Parlamentoya oranla devlet başkanının yetkileri artırılmış durumda.sınırsız bilgi Hükümet, cumhurbaşkanınca atanan başbakan tarafından yönetiliyor.

Başkanlık sistemi, Başkanlık sistemi nedir, Başkanlık sistemi ne demek, Başkanlık sistemi hakkında bilgi, Başkanlık sistemi ile ilgili bilgi, Başkanlık sisteminin özellikleri,

farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim