Hakkında Bilgi

Basur Nedir (Hemoroid)

Hemoroid ( Basur ) Nedir?
HEMOROİD ( BASUR ) makat bölgesindeki damarların genişlemesi yani varisidir.Hemoroidin ana nedeni kabızlıktır ve kalıtımsal özellikte taşımaktadır. Hemoroidli hastaların çoğunda uzun süren kabızlık vardır ve ailede birçok hemoroidli şahıs bulunmaktadır. Hemoroid hastalığı toplumda çok yaygın bulunmaktadır.

Makat bölgesinde 3 ana toplar damar ağı mevcuttur. Bir tane solda, iki tane sağda. Bunlara toplardamar yastıkları denir.Kabızlık nedeni ile bunlar genişler ve iç hemoroidleri oluşturur. Zamanla bunlar makat dışına sürüklenir ve dişkılama esnasında dışarı sarkar.

Hemoroitler iç ve dış olmak üzere iki bölümde değerlendirilebilir.Bunlar arasında da, birbirleri ile damarsal bağlantılar vardır.

Anal kanal içinde submükozal, görülür bir gerginlik hemoroidal hastalığın başlaması olarak yorumlanabilir. Hemoroitlerin büyüklükleri çok değişik olabilir.

1-Derece basurlar: Makattan dışarı çıkmayan,sadece kanama yapan,

2-Derece basurlar; Büyük abdest esnasında ve ıkınma ile dışarı çıkan ve sonra kendiliğinden içeri giren.

3-Derece basurlar; Büyük abdestten sonra el ile geri itilebilen

4-Derece basurlar: Devamlı makat dışında duran ,geri içeri itilemeyen

Şeklinde, iç hemoroitleri tasnif edebiliriz. Bu derecelendirme, seçeceğimiz tedavi yöntemi açısından önemlidir.

Hemoroitlerin toplumdaki sıklığını tam olarak bilmek mümkün değilse de, yaşla birlikte belirgin bir şekilde arttığını biliyoruz. 50 li yaşlardan sonraki nüfusun yaklaşık yarısında, şikayete sebep olan yada olmayan hemoroitler bulunmaktadır.

BASUR `LAR NASIL GELİŞMEKTEDİR;
Hemoroitlerin en sık sebepleri Müzmin kabızlık yada ishal, hamilelik, zorlu doğumlar, şişmanlık yada ailesel yatkınlıklardır. Liften fakir diyetle beslenmek, kabızlıkta önemli sebeplerden biridir. (Sebze ve meyveden fakir diyet) Hemoroitler anal bölgenin en sık karşılaşılan rahatsızlıklarından biridir. Hastalar genellikle, tuvalette olan makattan gelen kanama şikayeti ile doktora gelirler. Kanama açık kırmızı renkte olur, Damla damla, tuvalet peçetesine bulaşık bazen de oldukça fazla fışkırır gibi kanama olmaktadır. Zaman zamanda, hastada Kronik demir eksikliği anemisine sebep olur. Bunun neticesi olarak hastada değişik derecelerde solukluk, halsizlik, nefes darlığı, yorgunluk şikayetleri olabilmektedir.

Hemoroidal hastalık ilerledikçe tuvalet esnasında dışarı meme çıkması ve hatta tuvalet dışında, öksürme, ıkınma, çömelme gibi hareketlerle bile hemoroidal memelerin dışarı çıktıkları görülmektedir. Bunlara bağlı olarak ta, makat etrafında hafiften şiddetliye kaşıntılar olabilmektedir. Hemoroitte ağrı genellikle olmaz. Hemoroitlerin akut tromboz yada kangreninde çok şiddetli, dayanılmaz ağrılar olur. Bu halde kendisini makat dışında sert ,ileri derecede hassas, içeri dönmeyen memelerin varlığı ile kendini gösterir. Hemoroitle beraber makat yırtığı olursa da ciddi makat ağrıları olmaktadır. Hemoroidal hastalığı kendi arasında şu şekilde sınıflayabiliriz:

1.İNTERNAL BASURLAR (İÇ HEMOROİDLER)

A. BİRİNCİ DERECE BASURLAR: Bu durumda hasta sadece tuvalette, büyük abdestte değişik derecelerde kanamalar olmaktadır.Kanın rengi açık kırmızı renklidir. Genellikle büyük abdestten sonra damla damla ve az miktarda gelir.

B.İKİNCİ DERECE BASURLAR:Bu durumda kanama ile birlikte tuvalet sırasında dışarı çıkan ve sonra kendiliğinden içeri tekrar giren memeler oluşmaktadır.Ayni zamanda değişik ölçülerde makat kaşıntısı da olabilmektedir.

C.ÜÇÜNCÜ DERECE BASURLAR:Bu durumda yine kanama ve kaşıntıya ek olarak tuvalet sırasında dışarı çıkan, değişik şiddette ağrıya sebep olan, ancak el ile içeri itilebilen, büyük yada küçük memeler dışarı çıkmaktadırlar. Kanama şiddeti fazla olabilir ve çoğu kez fışkırır gibi açık kırmızı renkli kanamalar olmaktadır.Bu hale gelen hastalar eğer ,tedavilerinde gecikmişlerse çoğu kez,gecikme söz konusudur.Bunlarda anemi denilen kansızlık oluşmaktadır.Ve kansızlığa bağlı oluşan:solukluk,halsizlik,nefes darlığı ve nadiren de ileri kan kaybına bağlı olarak kalp yetmezliği bulgu ve belirtileri de olabilmektedir.

D.DÖRDÜNCÜ DERECE BASURLAR:Tuvalet yada sair zamanlarda sürekli dışarıda kalan makat kenarında şekil bozukluklarına neden olan ileri derece hemoroitlerdir. Bu hastalarda, yukarıda sıraladığımız hemoroitlerle ilgili olarak saydığımız tüm şikayetler daha şiddetli olarak bulunmaktadır. Ayrıca hastalarda, sosyal ortada bulunmaktan kaçınmaya varan sıkıntılarda oluşabilmektedir.

Hemoroit hastalarında zaman içerisinde gelişebilen değişik ölçülerde tuvalete gitme korkuları gelişmektedir.Buna bağlı olarak üç gün ile on beş günde tuvalete gitme sıklığı ile de karşılaşabilmekteyiz.

Hastalar genellikle hastalıklarının ilk dönemlerinde durumu ciddiye almakla beraber, utanma sıkılma gibi duygularla hareket ederek gecikmektedirler. Yada kulaktan duyma bilgilerle krem ve fitiller, müshil ilaçları kullanmaktadırlar. Bir kısım hastada doktora gitmekle beraber, verilen tedavilerden hoşnut kalmadıkları için hekime gitmekten de vazgeçmektedirler. Ayrıca bu hastalıklarda cerrahi tedavinin, halk arasında kötü bir şöhreti olduğu için,ameliyat öneren hekimlerin, önerilerini de çoğu kere geri çevirmektedirler.

Bu noktada maalesef, ülkemizde çok sık yapılan cerrahi yanlışlıklar halkımızın bu tepkilerinde pekte haksız olmadıklarını, benim şahsi binlerce hastalık tecrübelerim göstermiştir. Yapılan tıbbi yanlışlıkları şu şekilde özetleyebiliriz: Ameliyat kararı çok erken ve zamansız olarak verilmektedir.Ama burada hekimi de suçlamak haksızlık olmaktadır. Çünkü hekimlerimizin çoğu aldıkları eğitim dolayısı ile sadece ameliyatı, tek çözüm olarak görmektedirler. Ama bu gün biliyoruz ki hemoroidal hastaların %95 lerine varan oranlardaki kısmı klasik cerrahi kullanmadan çözülebilmektedir. Kalan %5 hasta gurubuna da minör operatif işlemlerle mükemmel bir tedavi yapılabilmektedir.

Halkımızdaki diğer bir korkuda başarılı geçen bir ameliyattan sonra hastalığın zaman içerisinde tekrar ortaya çıkması, değişik ölçülerde gelişebilen makat işlevindeki problemler ve ameliyat sonu iyileşmenin çok sıkıntılı olması ve çok zaman kaybedilmesi şeklinde özetleyebiliriz. Bu günkü modern tedavi imkanları halka yeterince duyurulabildiği taktirde, endişelerin tamamen ortadan kalkması imkan dahilindedir. Çünkü uyguladığımız tedavi şekli mükemmele yakın bir yöntemdir. Bu gün tedavi nerdeyse diş çekmekten kolay hale gelmiştir. Yalnız bu işlem ülkemizde çok küçük bir hekim grubu tarafından yapılabilmektedir.

İNTERNAL BASURLA BİRLİKTE EKSTERNAL KOMPONENTLER:
İnternal hemoroitlerin ilerlemesi ile birlikte zaman içerisinde makat dışında gelişen anatomik şekil bozukluklarıdır.Buda daha çok external (dış) hemoroitlerin Trombozu veya perianal hematom yerlerinde gelişen büyümüş deri kıvrımlarıdır.

DIŞ (EKSTERNAL) BASURLAR:
Yukarıda kısaca değindiğimiz dış hemoroitler makat etrafındaki dış hemoroidal damar ağında gelişen hastalık halidir. Çoğu kez makat etrafında herhangi bir zamanda gelişebilen, kendini şiddetli ağrı ile ortaya koyan, ağrılı şişliklerdir. İnternal hemoroitlerin oluşumu ile birtakım farklılıklar gösterir. Fakat, iç hemoroitlerle eş zamanlı olarak ta gelişebilmektedir

AKUT HEMOROİDAL ATAK:
Bu hal hemoroidal hastalığın en ağır formudur. Hastalar çok şiddetli makat ağrısı duymaktadır,makat içinden dışına çıkan ağrılı sert, kanamalı şişlikler oluşmakta ve makatın anatomik görünümü değişik ölçülerde bozulmaktadır.

HEMOROİDAL HASTALIKTA TEDAVİ:
Hastalığın oluşumunun önlenmesinde kabızlığın yada bozulmuş barsak düzeninin ortadan kaldırılması esastır. Bu işlem daha ilk tuvalet alışkanlıklarının oluşmaya başladığı ilk çocukluk dönemine kadar indirilerek başlatılmalıdır.çünkü hastalık yıllar süren kabızlık yada barsak düzensizliğini takiben ortaya çıkmaktadır. İnsanlar günde bir yada iki defa rahat bir şekilde dışkılama yapabildiklerinde normal bir barsak düzeni olduğu söylenebilir. Bunun oluşabilmesi için insanların düzenli ve dengeli beslenmesi gerekmektedir. Özellikle sebze ve meyveden zengin, yeterli miktarda sıvı almak şartıyla. Belirli zaman aralıklarında dışkılama yapabilmelidirler. Konumuzla ilgili kabızlık, toplumda sık karşılaştığımız ve bahsettiğimiz makat hastalıklarına yol açan kabızlıktır. Ama bunun dışında bağırsakların yukarı kısımlarında oluşabilen tümoral lezyonlara bağlıda kabızlık yada diğer barsak düzensizlikleri olmaktadır. Bu durumun tespiti zaten hekimin sorumluluğundadır.

1.KONSERVATİF TEDAVİ

A. Sebze, meyveden ve sıvıdan zengin diyet uygulanmalı

B. Bölgesel olarak uygulanan merhem yada fitiller

2.SKLEROTERAPİ(ENJEKSİYON TEDAVİSİ)

3.RUBBER BAND LİGASYON

4.CRYOSURGERY

5.İNFRARED FOTOKUAGÜLASYON

6.LORD’UN MAXİMAL ANAL DİLATASYONU

7.ELEKTROSURGİCAL UNİT

8.LASER UYGULAMALARI

9.HEMOROİDEKTOMİ AMELİYATLARI

a. Miligan morgan metodu

b. Ferguson metodu

c. Whitted metodu

d. Stapler hemoroidektomi v.b. tarif edilen değişik cerrahi metotlar bulunmaktadır.

Biz kliniğimizde modern tedavi şekillerini uygulamakta ve bu tedaviyi hastalar için diş çektirmekten kolay hale getirmiş durumdayız. Beş yıllık tecrübemiz bulunmaktadır ve tedaviden sonra hastalığın yenileme ihtimali yok denecek kadar azalmıştır. Problem gelişen hastaların kontrolü için ise dakikalar yetmektedir.

SKİN TAK: hemoroit bahsini tamamlamadan bu kavramı da açıklamak istiyorum. Çünkü,bu hal hastalar yada konuya çok vakıf olmayan hekimler tarafından sıklıkla, hemoroit kastı ile basur teşhisi konularak, ilgisiz tedaviler tatbik edilmektedir. Skin taklar anal bölgede oluşan değişik büyüklüklerdeki deri kıvrımlarıdır, hastada zaman zaman ağrı fakat daha çok kaşıntıya yol açarlar. Bu durum özel olarak anal fissürlerde (makat yırtıklarında) oluşmakla birlikte, chron hastalığında, pruritis anide görülür. Ama sebep olarak ortaya hiçbir şey koyamadığımız durumlarda olabilmektedir. Bunlar lokal anestezi altında basit bir işlemle çıkartılmalıdır. Yalnız crohn hastalığı yada kan kanserine bağlı gelişen skin taklarda ayni işlemlerden şiddetle kaçınılması gereklidir.

NON SPESİFİK HİPERTROFİK ANAL PAPİLLA
Bu durumda sıklıkla basur teşhisi alabilmektedir. Makatın yaklaşık 2cm iç kısmından gelişen, çoğu kez makat içinde bulunan, bazen de anüsten dışarı doğru sarkan, fibröz poliplerdir. Sarkmış hemoroitler gibi şikayete sebep olduklarından dolayı hastalarda makat kaşıntılarına yol açmaktadırlar. Tedavi prensipleri, skin taktaki gibidir.

Hemoroid, Basur, Basur Belirtileri, Basur Hakkında, Basur Hastalığı, Basur İlaçları, Basur Tedavisi, Hemoroid Belirtileri, Hemoroid Hakkında, Hemoroid İlaçları, Hemoroid Tedavisi, Basur nedir, Basur ile ilgili bilgi, Basur hakkında bilgi, Basurun tedavisi,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim