Hakkında Bilgi

Bayburt adını nereden almıştır

Bayburt
Kentin adı olarak Eski Çağ'da kullanılan ''Bayberd'' , ''Baiberdon'' , ''Payper'' , ''Baberd''' , ''Paypert'' gibi adların kökeni tektir. Marco Polo'nun seyahatnamesinde kent, ''Paipurth'' yada ''Baiburt'' diye anılmıştır. Selçukluların kullandığı ''Baybird'' adı, başlangıçta Osmanlılar tarafından da benimsenmiş, ama ad son zamanlarda ''Bayburt'' biçiminde yazılmıştır.

Evliya Çelebi'ye göreyse Bayburt adı, ''zengin'' anlamındaki ''bay'' ile yurt sözcüğünün birleşmesinden oluşmuştur. ''Zengin belde'' anlamındaki ''Bayyurt'' adı, zamanla ''Bayburt''a dönüşmüştür.

Şehirler isimlerini nereden almışlardır, Bayburt, Bayburt ismini nereden almıştır, Bayburt adını nereden almıştır, Bayburt ismini nerden almıştır, Bayburt adını nerden almıştır, Bayburtun ismi nereden geliyor, Bayburtun adı nereden geliyor, Bayburtun eski adı nedir
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim