Hakkında Bilgi

Behçet Kemal Çağlar Kimdir

Behçet Kemal Çağlar Kimdir
Türk bestecisi (Edirne, 1938). Ortaokulu bitirdikten sonra 1953 yılında İstanbul Belediye Konservatuarına giren Kemal Çağlar, Vecihe Koray'la piyano, Kari Glazer'le kontrbas, Turgut Dalar'la fagot, Fulton ve Klassen'le dört yıl arp çalıştı. Son sınıfta Ankara Devlet Konservatuvarı'na geçerek, 1962'de bu kuruluşun Üfleme ve Vurma Çalgılar Bölümü'nü fâgotçu olarak bitirdi. Aynı yıl Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin orkestra sanatçılığı sınavını kazanarak kadroya girdi. 1965-1967 yılları arasında Adnan Saygun'un beste derslerini izledi. 1972 yılında Kontrpuan ve Füg Bölümü'nü, 1976'da da Kompozisyon İleri Yüksek Devresi'ni bitirdi.

1979-1980 yıllarında Başkent Oda Orkestrası'nı yöneten ve aynı yıllarda Opera Orkestrası'nın TRT için hazırladığı konserlere şeflik yapan Kemal Çağlar, Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü'nde öğretim üyesili yapmıştır. Çoksesli müziğimizin halka dönük olması, çoksesliliğe henüz yabancı olan büyük kitle için eğitici yaklaşımda besteler yapılması gerektiğine inanan besteci, yalın ve kolay anlaşılabilir olduğu kadar, çağdaş yöntemleri de yer yer içeren, böylece onları tanıtan parçalar yazılmasından yanadır.

PİYANO VE ORKESTRA İÇİN ÇEŞİTLEMELER
1974 yılında bestelediği Piyano ve Orkestra İçin Çeşitlemeler adlı ilk yapıtında Kemal îlerici'nin dörtlülüğe dayanan tekniğini kullanan Kemal Çağlar, klasik armoni anlayışı dışında kolay anlaşılır bir çoksesli yöntem denemek, herhangi teksesli bir halk ezgisini çokseslendirmek yerine, doğuştan çoksesli olacak bir halk ezgisi yazmak ve bu ezgiyi tema olarak ele alıp, yapıtın sonuna kadar çeşitlemek amacı gütmüştür.

ÜFLEME ÇALGILAR BEŞLİSİ
Besteci Ferit Tüzün'le çalışmalar yaptığı 1976 yılında Üfleme Çalgılar Beşlisi'ni besteleyen Kemal Çağlar, bu yapıtında da, doğuştan çoksesli bir halk türküsü yazıp, bu ezgiyi ana tema olarak kullanmıştır. Üç bölümden oluşan yapıtın birinci bölümü, halk ezgisinin dizisinden yola çıkarak sonat allegrosu biçimini alır. İkinci ve üçüncü bölümler eksen anlayışında geliştikleri halde, ele alınan dizilerdeki bütün sesler kromatik olarak değişik renkler yaratırlar. Üfleme Çalgılar Beşlisi'nde ilk bölüm klasik anlamda "çabuk", ikinci bölüm "ağır", üçüncü bölüm-se 5/8'lik bir "aksak ölçü" içerir.

Behçet Kemal Çağlar Hakkında Bilgi, Behçet Kemal Çağlar, Behçet Kemal Çağlar Hayatı, Behçet Kemal Çağlar Kimdir, Behçet Kemal Çağlar Biyografisi, Şair,
Farmasi Katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim