Hakkında Bilgi

Biçimci Tiyatro Nedir

Biçimci Tiyatro Nedir
Biçimci Tiyatro İçeriğe karşıt, biçimin özerkliğini tanıyan, içeriği biçime indirgeyen genel bir tiyatro anlayışı. Biçimci Tiyatro, somut görünüşleri içinde insan, insan ilişkileri ve toplumsal yaşam olmak üzere, kendine özgü bütün çeşitliliğiyle nesnel gerçekliğin anlatımı olan konu ve düşünce gibi temel öğeleri kendinde barındıran içeriği dışlayarak, biçimin özerkliğini ve önceliğini vurgular; mutlaklaştırılmış bir biçim ve edecek bir sahneleme, sahne ve oyun düzenine yönelir. Biçimci Tiyatro, genelinde, gerçekçi tiyatro kavramının tam karşısında yer alır; çünkü gerçekçi tiyatronun tam ve kesin bir biçimi yoktur. Biçimci Tiyatro, içeriği biçime indirgeyişi, biçimle özdeşleştirişi, sıfırlayışıyla ayrılır; biçim için kendini var eder. Biçimci Tiyatro kavramı, özel anlamda, biçimsel sahne düzeni, biçemsel tiyatro için de kullanılabilir.

Tiyatro Terimler Sözlüğü, Biçimci Tiyatro, Biçimci Tiyatro nedir, Biçimci Tiyatro ne demek, Biçimci Tiyatro Hakkında, Biçimci Tiyatro ne demektir, Biçimci Tiyatro hakkında bilgiler, Tiyatro Çeşitleri,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim