Hakkında Bilgi

Bilgisayarın Kullanım Alanları

Bilgisayarın Kullanım Alanları
Günümüzde bilgisayarın kullanılmadığı alan ve meslek hemen hemen yoktur. Bilgisayarların bu kullanım alanları aşağıda özet olarak verilmiştir:

Evlerde: Ev bütçesinin hazırlanması (gelir-giderler), telefon, fiyatlar, vergiler vs girilerek sonradan tekrar kullanılması ve diğer bilgilerin kaydı.

Eğitimde: Eğitimin (yabancı dil öğreniminden, astronomi, fizik, tıp'tan bilimsel araştırmalara kadar) bilgisayar destekli yapılması.

Ekonomik araştırmalarda: Ekonomik verilerinin hesaplanması, yorumlanması vs.

Trafik kontrolünde: Trafik ışıklarının zamanlaması ve diğer trafik işlemlerinin tamamlanması vs.

Askeri alanda: Nükleer silahların kontrolü ve uzay çalışmalarında.

İmalatta: Üretim esnasında kalite kontrol ve otomatik üretim amacıyla (robotik üretim).

Kamusal hizmetlerde: Devlet hizmetleri, sağlık hizmetleri, banka hizmetleri, planlama hizmetleri vs.

İletişimde (internet): Uzak mesafeler arasında bilgi alış verişinde.

Ticaret ve yönetimde: Muhasebe, bordro, satış, rezervasyon, stok kontrolü vs.
Masa üstü yayıncılıktaDesktop, Publishing, DTP) Bilgisayarın daktilo gibi kullanılmasıdır. Böylece; yazılan yazı ekrandan takip edilebilir, yanlış yazılan yazı düzeltilebilir, üzerinde istenilen değişiklikler yapılabilir, saklanabilir ve çıktısı alınabilir.

Ofis otomasyonunda: Bir işletmenin veya işletmeler arası ofis hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla yürütülmesidir. Başlıca türleri;

Kelime iş;lem: Yazı yazmak ve bununla ilgili işlemler için kullanılır. Yaygın kullanılan kelime iş;lem programlar; Word For Windows, Ami Pro, Windows Write, PW, WS

Hesap tablosu: Aritmetik işlemler yapmak ve hesaplama yöntemlerini (formülleri) belirleyerek sonuca ulaşmak için kullanılır. Yaygın kullanılan hesap tablosu programları MS-Excel, Lotus I-23, Quatro Pro, Improve, Moonstar vs.

Elektronik-posta e-mail: Mesaj gönderilmesi ve doküman iletimi amacıyla kullanılır.
Bilgisayarlı konferans :İki uzak mesafe arasında görüntülü konferans (Tele konferans) düzenlenebilmektedir. Görüntüler, büyük ekranlara yansıtılarak daha rahat görünmesi sağlanır.

Veri tabanı yönetimi: Her türlü bilginin istenildiğinde ve istenildiği şekilde ulaşılmak üzere düzenlendiği veri koleksiyonudur. Yaygın olarak kullanılan programlar; MS Access, Windows Kart dosyası, Paradox, dBase.

Sunum: Toplantı ve konferanslarda anlatılanların daha etkili olması için görsel ve işitsel sunumlara imkan verilebilir. Böylece sunucu, anlattıklarını bilgisayar vasıtasıyla daha anlaşılır ve düzenli yapabilir.

Mühendislik Uygulamaları: Mühendislerin ve mimarların çizim ve tasarımlar için, elektrik mühendislerinin endüstriyel tasarımları için bilgisayar yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Buna Bilgisayar destekli dizayn (Computer Aided Desigrı- CAD) denmektedir. En yaygın kullanılan program ise AutoCAD yazılımıdır.

Çizim ve boyama, grafik yazılımları, görüntü işleme, entegre yazılımlar, multimedia (çoklu ortam, istatistik, animasyon (canlandırma), ticari uygulamalar ve oyun için de bilgisayarlar kullanılmaktadır.

bilgisayar, bilgisayarın kullanım alanları, bilgisayarların kullanım alanları, bilgisayarın kullanım alanları nelerdir, bilgisayarın kullanım alanları hakkında, bilgisayar nerelerde kullanılır, bilgisayarın kullanım yerleri, bilgisayar kullanımı,
farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim