Hakkında Bilgi

Bilim Nedir

Bilim
Bilim, bir konudaki olguların tanımlanarak, olgular arasında nedensellik ilişkisi kurup, bu ilişkileri teori olarak sunarak kanunlara ulaşmaktır. Bilim sayesinde, olayların olması, olmaması ve değişik şekillerde olması sağlanarak doğa olayları denetim altına alınabilir.

Bilimsel araştırma yöntemi; sorunu belirleme, gözlem, hipotez, teori ve kanuna uluşmu gibi çeşitli evrelerden oluşur. Bilimsel araştırmayı, bilimsel düşünce yöntemi yardımıyla, olgulara dönük olarak sistemli faaliyetler bütünü olarak tanımlamamız mümkündür.

“Bilim” sözcüğü ile genelde pozitif bilimler kastedilmektedir. Bu da doğa ve toplumsal bilimler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Doğa bilimleri de fiziki ve biyolojik olmak üzere ikiye ayrılabilir. Fiziki bilimler cansız varlıkları incelerken, biyolojik bilimler canlıları konu alır. Toplumsal bilimler toplum içinde yaşayan insanları her yönüyle inceler.

Bilimde önemli olan gerçeği bulmaktır. Gerçeğe giden yolda yansızlık ve doğruluktan uzaklaşmama çok önemlidir. Objektif olmak, duyguları, önyargıları zevkleri vb. gibi gerçeği görmemizi engelleyici inançlarımızı araştırmamızdan uzak tutmamız gerekir.

Bilim, Bilim hakkında bilgi, Bilim ile ilgili bilgi, Bilim kısa bilgi, Bilim nedir,
farmasi katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim