Hakkında Bilgi

Abdülkadir Meragi Hakkında Bilgi

Abdülkadir Meragi
Itrî'den önceki klasik Türk müziği bestecilerinin en büyüğü, müzik kuramı yazarlarının da en önemlisi sayılan Abdülkadir Meragi (Batı kaynaklarında İbni Gaybî diye geçer), aynı zamanda güzel sesli bir hafız (ses sanatçısı), orta derecede bir hattat ve ozandı. İlk müzik derslerini, dönemin değerli bilgin ve müzikçilerinden olan babası Gıyaseddin Gaybî'den aldı; sonra döneminin bellibaşlı bilginlerinin ve sanatçılarının öğrencisi oldu. Genç yaşta babasını yitirince, Meraga'dan ayrılarak Celayirlilerin başkenti Tebriz'e gitti. 1377'de, üçüncü Celayirli hükümdarı Hüseyin'in (1374-1382) düzenlediği beste yarışmasını kazanınca, hükümdarın yakınları arasına girdi. Hüseyin'den sonra Celayirli tahtına ve başkenti Bağdat'a taşıyan Sultan Ahmet'in de gözde sanatçılarından oldu. 1393'te Bağdat'ı ele geçiren Timur tarafından, birçok bilgin ve sanatçıyla birlikte Semerkand'a götürüldü ve Timur'un en değer verdiği sanatçılardan biri haline geldi.

1399'da Timur'un Tebriz'de oturan oğlu Miranşah'ın çevresine girdi. Miranşah'ın uygunsuz davranışlarını, çevresindekilerin etkisine yoran Timur, oğlunu yoldan çıkardıkları gerekçesiyle, çevresindekilerin öldürülmesi buyruğunu verince, Abdülkadir, son anda kaçmayı başararak, yeniden Sultan Ahmet'in eline geçen Bağdat'a sığındı. Ama,1401 de ikinci kez Bağdat’ı kuşatan Timur'un eline düştü; yargılanarak, ölüm cezasına çarptırıldı. Ceza yerine getirileceği sırada Kur'an dan bir sure okumaya başlayınca sesinin güzelliği ve müzikteki ustalığı sayesinde bağışlandı ve Timur'un sarayında eski yerini aldı. Timur' dan sonra tahta çıkan Halil Mirza ve Şahruh'un saraylarında çalıştı. 1421'de Osmanlı Sultanı Murat II ye, Makasıd'ül Elhan (Ezgilerin Amaçları) adlı kitabım armağan etmek için Bursa'ya geldi. Kısa bir süre sonra Herat'a döndü ve orada veba salgınından öldü.

Günümüze Abdülkadir Meragi'nin olduğu ileri sürülen 40 kadar beste kalmıştır; ama, başlıca bestelerinin yok olduğu, günümüze ulaşanların orta derecede besteler olduğu düşünülmekte, üstelik bu bestelerin de bir bölümünün Abdülkadir tarafından değil, ona özenen ve onun adını kullanan daha sonraki besteciler tarafından yapılmış olabileceklerinden kuşkulanılmaktadır. Uzmanların, Abdülkadir'in olduğu konusunda görüşbirliğine vardıkları bestelerin başlıcaları şunlardır: Segah Kâr-ı Şeşâğâz; Hüseyni Kâr; Mahur Kâr; Rast Nakış Kârçe; Pençgâh Ağırsemai; Irak Yürüksemai

Eserleri:

Cami'ül Elhan (Ezgilerin Toplamı, 1406): Farsça yazılmış bu yapıt makamlar, usuller, çalgılar, şarkı söyleme tekniği ve eski müzik ustaları üstüne bilgiler verir.

Makasıd'ül Elhan (Ezgilerin Amaçları, 1421): Farsça yazılmış bu kitapta da makamlar ve çeşitli çalgılar üstüne bilgiler vardır (bu çalgıların bazılarını Abdülkadir Meragi bulmuştur).

Kenz'ül Elhan (Ezgiler Hazinesi): Günümüze kalmamıştır. Abdülkadir'in öteki kitaplarında adı geçen bu yapıtın makamlar, çalgılar, usuller üstüne bilgiler veren ve ebcet notasıyla yazılmış besteler içeren bir kitap olduğu sanılmaktadır.

Kitab'ül Edvar (Kuramsal Müzik Kitabı): Türkçe yazılmış tek kitabıdır. Makamlar, usuller ve çalgılar üstüne bilgiler içerir.

Abdülkadir Meragi, Abdülkadir Meragi Hayatı, Abdülkadir Meragi Hakkında Bilgi, Abdülkadir Meragi Kimdir, Abdülkadir Meragi ile ilgili bilgi, Abdülkadir Meragi Biyografisi,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim