Hakkında Bilgi

Cenan Akın Hakkında Bilgi

Cenan Akın
İstanbul Belediye Konservatuarı'nm Vurma Çalgılar Bölümü'nü bitiren Cenan Akın, Raşit Abet'ten armoni, Ferdi Ştatzer'den beste dersleri aldı. 1955 yılında Hasret adlı bir şiiri besteleyerek Yapı ve Kredi Bankası'nm Melodi Ödülü'nü kazandı. Aynı yıl İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda armoni, derleme ve koro dersleri vermeye başladı. Bir süre orkestrada vurma çalgılar çaldı ve İstanbul Üniversitesi gençlik korosunu yönetti. 1968'de Hamburg'da koro yönetmenliği yaz kurslarına ve Salzburg'da orkestra yönetmenliği kurslarına katıldı. Alman hükümetinin çağrılısı olarak, İlhan Usmanbaş, Necil Kâzım Akses, Mithat Fenmen, vb'yle birlikte özel bir inceleme gezisine katıldı. İstanbul Şehir Operası'nda, daha sonra da İstanbul Devlet Operası'nda koro şefi yardımcısı olarak çalıştı.

TRT çoksesli korosunun kuruluşu sırasında açılan sınavlarla ses taraması ve TRT adına Van yöresinde türkü derlemesi yapan Cenan Akın 1975' te İstanbul Devlet Konservatuvarı Armoni ve Kontrapunto Yüksek Bölümü'nü dışardan sınavla bitirerek, aynı kuruluşta solfej, armoni, koro ve çalgı bilgisi dersleri verdi; TRT İstanbul Çocuk Korosu'nu kurarak bu koroda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. TRT'nin 1971'de açtığı "Halk Türküsü Çokseslendirme" yarışmasında birincilik, Hafif Müzik ve Çocuk Şarkıları yarışmalarında birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyonlar aldı. Ayrıca 1978 yılında TRT Bando Müziği yarışmasında ödül kazandı.

YAPITLARININ ÖZELLİKLERİ
Cenan Akın'in yapıtları geleneksel Türk müziğinden kaynaklanır. Zeybek, halay,horon biçimleri içindeki koro ve solo şarkılarında uzunhavalar duyulur. Melodi çizgisini izlerken, çoksesliliğin gerektirdiği bütün araçlardan yararlanır. Geleneksel armoni ve Kemal İlerici sisteminin dörtlülere dayalı kuralları, müzik tekniğinin temelini oluşturur. Müzik dili ve anlayışı Türk edebiyatının çeşitli aşamalarıyla bağıntılıdır. Sözgelimi ilk.bestesi Hasret, bir şiirin şarkılaştırılmış biçimidir. Bas ve piyano için Rubailer, Yunus'tan Deyişler, Destan, doğrudan doğruya edebiyattan esinlenerek gerçekleştirdiği bestelerdir. Orkestra İçin Üç Türkü'nün ilki olan Dumanlı Boğaz' da da, Kemal Tahir'in Bozkırdaki Çekirdek romanından esinlenmiştir. Dağlar ve Karakoyun başlıklı piyano için yazılımş iki parçasında önce uzunhavanm acılı, buruk dili duyulur; sonra kavalı yansıtan piyanonun sesi ortaya çıkar. Türkiye'de çoksesli müziğin yaygınlaşması için eğitim müziğine önem verilmesi ve bu amaçla okullarda korolar kurulması gerektiğini savunan Cenan Akın, bu görüşten yola çıkarak çocuk ve gençlik koroları için elliyi aşkın şarkı bestelemiştir.

Cenan Akın, Cenan Akın Hayatı, Cenan Akın Hakkında Bilgi, Cenan Akın Kimdir, Cenan Akın ile ilgili bilgi, Cenan Akın Biyografisi, Canan Akın
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim