Hakkında Bilgi

Halit Ziya Uşaklıgil Hakkında Bilgi

Halit Ziya Uşaklıgil
1866 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul’da ilk mektep ve askeri rüşdiyede okudu. (1873-1878) yılları arasında babasının işleri kötü gitmeye başladı. Annesiyle birlikte, İzmir’e dedesinin yanına gönderildi. Öğrenimini İzmir Rüşdiyesi’nde sürdürdü (1878). Bu arada babasının işlerini düzene koyup İzmir’e gelişi ve yeni bir ticaretevi açışıyla, sığıntı olma düşüncesini de zihninden attı. İkinci bir okula hazırlık için Frenk Mahallesi’nin Alioti bölümündeki Auguste de Jaba adlı avukatın emrine verildi.

Babasının katibi olarak işe başladı. Bu iş edebiyat merakıyla pek bağdaşmadığından, yeni iş tavsiyelerini dikkate aldı. İstanbul’da hariciyeci olmak için yaptığı başvuru, sonuçsuz kaldı. İzmir’e dönüşünde, Rüşdiye öğretmenliğine başladı. Akabinde Osmanlı Bankası’na girdi. İstanbul’da Reji Genel Müdürlüğü’nün başkatiplik teklifini kabul ederek İzmir’den ayrıldı (1893). Reji’deki çalışma günlerinde, Servet-i Fünun’a da katılarak, edebi faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Meşrutiyet’ten sonra bir süre, Darülfünun Edebiyat Fakültesi’nde, Batı edebiyatı okuttu. Sonra Mabeyn Başkatibi oldu (1909). Buradan ayrıldıktan sonra memuriyete dönmedi. Bütün zamanını, edebiyata verdi. 23 Mayıs 1945 tarihinde İstanbul’da öldü.

Halid Ziya’nın ailesi, Uşak’tan İzmir’e göç ettiği için "Uşşakizadeler" diye anılan zengin bir ailedir. Bu aile, işleri çok gelişince, İstanbul’a da bir şube açtı. Aile, bu şubeyi, sermayesiyle birlikte oğul Hacı Halil Efendi’ye verdi. Halid Ziya, Hacı Halil Efendi’nin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi.

ESERLERİ

Romanları
Nemide,
Bir Ölünün Defteri,
Ferdi ve Şürekası,
Mai ve Siyah,
Aşk-ı Memnu,
Kırık Hayatlar.

Hikayeleri
Bir İzdivacın Tarih-i Muâşakası,
Bir Muhtıranın Son Yaprakları,
Nâkıl (4 Cilt yerli ve yabancı öyküler),
Bu Muydu?,
Heyhat,
Küçük Fıkralar,
Bir Yazın Tarihi,
Solgun Demet,
Bir Şi’r-i Hayal,
Sepette Bulunmuş,
Bir Hikâye-i Sevda,
Hepsinden Acı,
Onu Beklerken,
Aşka Dair,
İhtiyar Dost,
Kadın Pençesi,
İzmir Hikâyesi.

Hatıraları:
Kırk Yıl, Bir Acı Hikaye, Saray ve Ötesi.

Deneme:
Sanata Dair


Halit Ziya Uşaklıgil
Halit Ziya Uşaklıgil Servet-i Fünun edebiyatının en büyük romancısı ve modern Türk romanının kurucusu sayılılır hemen hemen her türde eser vermesine rağmen roman ve hikayeleriyle tanınmıştır. Tekniği çok güçlüdür edebiyatımızda Batılı ölçülere uygun teknik yönü güçlü olan ilk romanları Halit Ziya yazmıştır. Realizm ve natulazmin etkileri görülür konularını aydın çevreden seçmesine rağmen, küçük hikayelerinde genellikle halkın arasına girmeye çalışmıştır. Bu yüzden hikayelerinde daha milli, daha yerli bir hava ve daha bizim olan renklilik göze çarpar.

Batı romanını asıllarından okuyarak özümsemiş ve gençlik döneminde birçok çeviri yapmıştır. Süslü sağlam bir dili şiirsel bir söyleyişi vardır. Süslü tamlamalarla dolu bu dilde sözle anlama arasında sıkı bir bağ kurulmuştur .Yabancı sözcüklere, tamlamalara çok yer verir sanat özentisiyle cümlelerini şişirerek şairane tasvirlerle konunun dışına çıkar. Cümlelerinde Fransızcanın etkisi görülür ölümünden bir süre önce eserlerinin dilini sadeleştirmiştir.Halit Ziya Uşaklıgil, Halit Ziya Uşaklıgil Hayatı, Halit Ziya Uşaklıgil hakkında bilgi, Halit Ziya Uşaklıgil ile ilgili bilgi, Halit Ziya Uşaklıgilin eserleri, Halit Ziya Uşaklıgil Kimdir, Halit Ziya Uşaklıgil Yaşamı, Halit Ziya Uşaklıgilin Hayatı, Halit Ziya Uşaklıgil Bilgi, Halit Ziya Uşaklıgil Eserleri, Halit Ziya Uşaklıgil Hayatı ve Eserleri, Halit Ziya Uşaklıgil Şiirleri, Halit Ziya Uşaklıgil Romanları
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim