Hakkında Bilgi

Münir Nurettin Selçuk Hakkında Bilgi

Münir Nurettin Selçuk
Küçük yaşlarda sesinin güzelliğiyle dikkati çeken Münir Nurettin Selçuk, ilk müzik bilgilerini özel dersler alarak edindikten sonra Kadıköy'deki Dar-ül-Feyz-i Musiki Cemiyeti'ne girerek (1915), burada başhanende olan Ayan Meclisi zabıt kâtibi Ethem Nuri Bey'den birçok şarkı meşketti.Bu arada Kadıköy Sultanisi'ndeki öğrenimini sürdürdü. 1917'de Darülelhan'a (sonradan İstanbul Belediye Konservatuvarı)girdi ve Zekâizade Hafız Ahmet Irsoy'dan meşkederek repertuvarını genişletti. Aynı yıl. konserlere de katılmaya başladı. Tarım öğrenimi için gittiği Macaristan'dan, Mütareke sırasında İstanbul'a döndü. Ali Rifat Çağatay'ın başkanlığında Kadıköy'de kurulan Şark Musiki Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer aldı. Bu arada Üsküdarlı Bestenigâr Ziya Bey'den ders gördü. 1923'te mülazım (teğmen) rütbesiyle Mızıka-i Hüma-yun'a hanende (ses sanatçısı) olarak girdi, bir süre sonra Cumhuriyet ilan edilince, aynı rütbeyle Riyaset-i Cumhur İncesaz heyetine geçti. 1926 da bu görevinden ayrılarak İstanbul'a döndü.

1927'de Paris'e giderek burada bir yıl süreyle şan, solfej ve piyano dersleri aldı. 1930'da sonradan Ses ve Dormen Tiyatroları adını alacak olan Fransız Tiyatrosu'nda Mes'ud Cemil, Ruşen Kam, Artaki Candan ve Nubar Tekyay eşliğinde, Batılı anlamda ilk konserini verdi, ölümünden on yıl öncesine kadar, yurt içinde ve yurt dışında bu tür konserlerini sürdürdü. 1942-1947 yılları arasında İstanbul Belediye Konservatuvarı İcra Heyeti'nde çalışan Münir Nurettin Selçuk, bu dönemde klasik besteleri plağa okudu. 1953 te aynı konservatuvarda İcra Heyeti şefi oldu. Bu kurumda üslup dersleri de verdi. İstanbul Radyosu'nda Türk müziği danışmanlığı ve öğretmenlik görevlerinde bulundu. 1976'da, ölümüne kadar sürdüreceği İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğretim üyeliği görevine geldi.

Çok parlak bir sesi, klasik üslupta, zevkli bir okuyuş biçimi olan Münir Nurettin Selçuk'un 100 kadar bestesi vardır. Ayrıca, Sadullah Ağa, Allattın Cenneti, Kahveci Güzeli gibi filmlerde hem oyuncu, hem de müzik yönetmeni ve ses sanatçısı olarak çalışmıştır.

Münir Nurettin Selçuk Eserleri
Rast nakış beste (lenk f ahte): Mehpâreler elinde kalmış şikeste gönlüm (güfte: Mustafa Nafiz Irmak);

Nihavent nakış yürük semai (yürük semai): Ruhsârına aybetme nigâh ettiğimi (güfte: Fuzulî);

Rast mehter marşı: Vur pençe-i AB' deki şemşîr aşkına (güfte: Yahya Kemal Beyatlı);

Nihavent şarkı (devri-hindî): Yar senden kalınca ayrı (güfte: Niyazi Damla);

Nihavent şarkı (sofyan): Gezerken yağmurda, rüzgârda, karda (güfte: M. Faik Ozansoy);

Nihavent şarkı (semai): Bahçemde açılmaz seni görmezse çiçekler (güfte: Faruk Nafiz Çamhbel);

Mahur şarkı (sofyan): Ne doğan güne hükmüm geçer (güfte: Cahit Sıtkı Tarancı);

Mahur şarkı (müsemmen): Sâkıy getir, getir yine, dünkî serabımı (güfte: Sultan Murat II);

Kürdilihicazkâr şarkı (yürük aksak): Rakkas, bu halet senin oynunda mıdır (güfte: Nedim);

Kürdilihicazkâr şarkı: Endülüste Raks/Zil, şal ve gül, bu bahçede raksın bütün hızı (güfte: Yahya Kemal Beyatlı);

Sultaniyegâh şarkı (nîm-sofyan): Sen şarkı söylediğin zaman mevsimler değişir gibi (güfte: İsmet Bozdağ);

Suzinak şarkı (devr-i hindi): Durmadan aylar geçer, yıllar geçer, gelmez sesin (güfte: Fazıl Ahmet Aykaç);

Rast şarkı (sengin semai): Sevda ile dillendi bu son şarkı sesinle (güfte: Mustafa Nafiz Irmak);

Uşşak şarkı (düyek): Söyle sevgili, sevgili söyle (güfte: Vecdi Bingöl);

Segah şarkı (düyek): Rintlerin Akşamı / Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç (güfte: Yahya Kemal Beyatlı);

Hüzzam sarfa (aksak): Sevdiğin dünyâlar kadar, gel dese bir gün, gel dese (güfte: Ümit Yaşar Oğuzcan);

Muhayyer şarkı (düyek): Çepçevre bahar içinde bir yer gördük (güfte: Yahya Kemal Beyatlı);

Mahur şarkı (yürük semai): Âşıka Bağdat sorulmaz, ufukları aşar gider (güfte: Vecdi Bingöl).

Münir Nurettin Selçuk, Münir Nurettin Selçuk Hayatı, Münir Nurettin Selçuk Hakkında Bilgi, Münir Nurettin Selçuk Kimdir, Münir Nurettin Selçuk ile ilgili bilgi, Münir Nurettin Selçuk Biyografisi, Müzik, Besteci
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim