Hakkında Bilgi

Nevres Orhon Hakkında Bilgi

Nevres Orhon
Yoksul bir ailenin çocuğu olan Nevres Orhon, Malatya'da birlikte yaşadığı annesi ölünce, 1880 yıllarında iş bulmak için İstanbul'a gelip bir paşanın hizmetinde çalışmaya başlamış olan babasının yanına gitti. Paşanın yardımı ve ilgisiyle Nevres Orhon iyi bir öğrenim gördü, kendi kendine ut çalmasını öğrendi. Daha sonraları Tanburi Cemil Bey ile tanışınca müzikle daha ciddi bir biçimde ilgilenmeye başladı. Gerçekten de, Cemil Bey, Nevres Bey'in ut çalışını ve besteciliğini büyük ölçüde etkiledi. Birinci Dünya savaşında Almanya'ya giderek Batı müziğiyle de yakından ilgilenen Nevres Bey yurda dönüşünde Anadolu'yu dolaşarak pek çok halk türküsü derledi Ut sazında klasisizm ile tekniği birleştirmeyi başarmış bir virtüöz olan Nevres Bey, Cemil Bey'in kemençeyle çaldığı plaklara uduyla eşlik etti. Kendine özgü ve son derece zevkli bir okuyuşu vardı; sesi de güzeldi. Birçok yapıtı plağa okudu.

Az ama sanat açısından değerli yapıtlar bestelemiş olan Udi Nevres Bey, ayrıca pek çok şarkının aranağmesini gerçekleştirmiş ve pek çok öğrenci yetiştirmiştir.

Nevres Orhon Eserleri
Hüzzam Saz Semaisi (1926). Muhayyer Saz Semaisi (Tanburi Cemil Bey ile birlikte, 1928). Muhayyer şarkı (aksak semai): Gün kavuştu su karardı beni üzme güzelim (güfte: İhsan Raif). Ferahfeza şarkı (devf-i hindî): Yıllarca ben seni aradım durdum (kendi güftesi). Hicaz hümayun şarkı (ağır aksak):Gösterirken rûy-i zerdim derd-i mâfil-bâlimi.Isfahan şarkı (ağır aksak): Aşiyân-ı mürg-i dil zülf-i perişanındadır (güfte: Fuzulî).Isfahan şarkı (devr-i hindî): Kalmadı sabra kararım ey peri. Muhayyer türkü: Karşı be karşı yaptırdım hanları.

Nevres Orhon, Nevres Orhon Hayatı, Nevres Orhon Hakkında Bilgi, Nevres Orhon Kimdir, Nevres Orhon ile ilgili bilgi, Nevres Orhon Biyografisi,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim