Hakkında Bilgi

Ockhamlı William Hakkında Bilgi

Ockhamlı William (1225 - 1274)
Ockhamlı William 1285-1347 yılları arasında yaşamış ünlü bir filozoftur. Ockham’ın Usturası, gereksiz spekülasyonları önlemeye, onlara değer vermemeye yarayan, O’nun geliştirdiği bir tutumluluk ilkesidir. Buna göre, herhangi bir şeyi açıklamak üzere öne sürülen birden fazla açıklama söz konusu olduğunda, açıklanmak durumunda olanı, en az sayıda açıklayıcı ilke ve kabulle açıklayan ve olabildiğince çok şeyi açıklamayı başaranın seçilmesi gerekir; en basit açıklama, gerçekliği olduğu şekliyle tarif eden en muhtemel açıklama olma durumundadır.

Ockhamlı’nın bu ilkesi, hem modern bilimin, hem de felsefenin önemli ilkelerinden biri olarak geniş kabul görmüştür. Bu ilke sayesinde “zihnimizde ve dilimizde var olanlar” ile “gerçekte var olanları” ayırt etmeyi öğrenir, gereksiz ve yararsız izahlarla uğraşmaktan korunuruz. Bu ilkenin usturadan söz etmesinin nedeni, gereksiz olanı kopartıp atmaya yaramasıdır.

Teorik fizikte, Ockhamlı’nın usturasının hışmına uğraması gereken birçok spekülasyon vardır. Bu spekülasyonların usturanın hışmına uğramalarını gerektiren ortak nedenler şunlardır:

1. Bu iddialar hiçbir delile dayanmamaktadır.

2. Bu iddialar evrendeki hiçbir olguyu açıklamamakta ve bilgimize katkıda bulunmamaktadır.

3. Bu iddialar sadece bilim-kurgu filmlerinin işlevini görmekte ve tartışarak vakit kaybına sebep olmaktadır.

Ek Bilgi
Ockhamlı William, yaklaşık 1285 ve 1347 yılları arasında yaşamış İngiliz filozoftur.

Daha çok geliştirdiği Ockham'ın Usturası ve adcılık (nominalism) ilkeleri ile tanınan Ockham'lı William, mantık, fizik ve teoloji dallarında önemli eserler yazmıştır.

Ockhamlı William, Ockhamlı William Hayatı, Ockhamlı William Hakkında Bilgi, Ockhamlı William Kimdir, Ockhamlı William ile ilgili bilgi, Ockhamlı William Biyografisi,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim