Hakkında Bilgi

Biyoloji Sorular ve Cevaplar - 2

Biyoloji Sorular ve Cevaplar - 2

s-21-Otsu ve odunsu gövdelere örnekler veriniz.
c-21-Otsu papatya,odunsu da meşe ağacı.

s-22-Gövdenin görevleri nelerdir?
c-22-gövde topraktan gelen su ve suda çözülmüş madensel tuzları yapraklara,yapraklarda yapılan besin maddelerini bitkinin her tarafına dağıtır.

s-23-Yumru gövde nedir?Örnekler veriniz.
c-23-Besin depo eden toprak altı gövdeye yumru gövde denir.Örneğin patates yumru gövdedir.

s-24-Yaprakları ayalarına,damarlarına ve kenarlarına göre sınıflandırınız.
c-24-

s-25-Gözenekler yaprağın hangi yüzünde daha çok bulunur?
c-25-Gözenekler yaprağın ön yüzünde daha çok görülür.

s-26-Yaprağın görevleri nelerdir?
c-26-yaprağın görevleri:
1.Terleme yaparak kökün topraktan su ve suda çözülmüş hâlde bulunan madensel maddeleri almasına yardımcı olur.
2.Solunum yapar.Solunum için gerekli oksijeni havadan alıp solunum sonucu açığa çıkan karbondioksiti havaya verir.
3.Klorofil yardımıyla fotosentezi gerçekleştirerek besin yapar.

s-27-Bir yaprağın görünür kısımlarını yazın. c-27-Bir yaprağın yaprak sapı,yan damarı,orta damarı ve yaprak ayası gözükür.

s-28-Fotosentez olayına giren ve çıkan maddeler nelerdir?
c-28-Karbondioksit su ve ışık enerjisidir.

s-29-Besinlerde depolanan enerji hangi işlem sonucu açığa çıkar?
c-29-Solunum sonucunda açığa çıkar.

s-30-Fotosentez ile solunum arasındaki farkları açıklayınız.
c-30- Fotosentez Solunum
Enerji -Alınır -Verilir
Ham maddeler -Karbondioksit,su -Besin,oksijen
Oluşum yeri -Yaprak ve sap hücrelerindeki -Tüm hücrelerin mitokondri ve
Klorofiller. Sitoplâzması.
Oluşum zamanı -Gündüz -Karanlıkta ve ışıkta tüm hayatı boyunca.

s-33-Su altındaki bitkinin yapraklarından küçük gaz kabarcıklarının çıktığını fark etmişsinizdir.Bu kabarcıklar hangi gaza ait olabilir?
c-33-Bu kabarcıklar karbondioksit olabilir.

s-34-Fotosentez hızını etkileyen faktörler nelerdir?

s-35-Geniş yapraklı bir bitki neden çölde yaşayamaz?Kısaca açıklayınız.
c-35-Çölde yaşayamamasının nedeni geniş yapraklı bitkinin suya çok ihtiyacı olmasıdır.

s-36-Kurak bölgelerde yaşayan bitkilerinin yapraklarındaki gözenekler yaprağın alt yüzeyi yerine üst yüzeyinde olsaydı ne olurdu?Açıklayınız.
c-36-

s-37-Çiçeğin şeklini çizerek bölümlerini yazınız.
c-37-

s-38-Çiçekle üremeyi sağlayan organların adlarını yazıp açıklayınız.
c-38-

s-39-Tozlaşma nedir?Tozlaşmayı hangi etkinler sağlar?
c-39-Çiçek tozlarının dişi organ tepeciği üzerine konmasına tozlaşma denir.tozlaşmayı çiçek tozları ve dişi organ sağlar.

s-40-Meyveler çiçeğin hangi kısmında oluşur.?
c-40-Meyveler tohum taslağında oluşur.
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim