Hakkında Bilgi

Biyoloji Sorular ve Cevaplar - 3

Biyoloji Sorular ve Cevaplar - 3

s-41-Tohum neye denir?Bir tohumun üç bölümünü yazıp görevlerini açıklayınız.
c-41-tohum taslağı oluşarak tohumu meydana getirir.tohumda meyveyi oluşturur.

s-42-Çiçekli bitkilerin üreme evrelerini özetleyiniz.
c-42-Çiçekli bitkiler ilk başta tozlaşma işlemini gerçekleştirirler.Sonra dölleşirler(kaynaşır).Ve sonucunda tohum ortaya çıkar.

s-43-Yapraklarından, gövdesinden,tohumlarından ve meyvelerinden besin olarak yararlandığımız bitkilere örnekler veriniz.
c-43-Örneğin karpuz,şeftali,nar v.b. bitkiler.

s-44-Basit meyve,bileşik meyve, ve yalancı meyve nedir?Her birine örnekler vererek açıklayınız.
c-44-Basit meyve:Derimsi bir kabukla örtülü,etli ve sulu meyvelere denir.Örneğin,erik,kiraz,kayısı,şeftali v.b.
Bileşik meyve:Minik basit meyvenin bir araya gelmesiyle oluşmuş meyvelere denir.örneğin,böğürtlen, ahududu v.b.
Yalancı meyve:Yumurtalığın değil,çoğunlukla çiçek sapının ucundaki çiçek tablasının ya da örtü yaprakarının gelişmesiyle oluşmuş bitkilere denir.Örneğin,elma ve armut.

s-45-Çiçeksiz bitkilere örnekler veriniz.
c-45-Örneğin mantarlar,su yosunları ,karayosunları,eğrelti otları çiçeksiz bitkiye örnektir.

s-46-Çiçeksiz bitkilerde hangi tür üreme biçimleri görülür?
c-46-Çiçeksiz bitkilerde hem eşeyli üreme hem de eşeysiz üreme şekli görülür.

s-47-Döl almaşı nedir?Hangi bitkilerde görülür?
c-47-Kara yosunlarının üremesinde eşeyli ve eşeysiz üremeler birbirini takip eder.Bu olaya DÖL ALMAŞI denir.Genellikle kara yosunlarında görülür.

s-48-Eğrelti otlarının üremesi nasıl olur?
c-48-Eğrelti otlarında eşeysiz üreme şekli görülür.

s-49-Çiçekli ve çiçekli bitkileri yapı ve çoğalmaları bakımından karşılaştırınız.
c-49-Çiçekli bitkiler
1.Üreme organı olarak çiçekleri vardır.
2.Kök,gövde ve yaprakları gelişmiştir.
3.Gövdelerinde iletim boruları vardır.
4.Eşeyli olarak çoğalır.
Çiçeksiz bitkiler
1 Üreme organı olarak çiçekleri yoktur.
2.Kök,gövde ve yaprakları gelişmemiştir..
3.Gövdelerinde iletim boruları yoktur.
4.Eşeyli ve eşeysiz olarak çoğalır.

s-50-Tüketici canlılar bitkilere niçin bağlıdır?
c-50-Bağlı olmasının nedeni aç kalmamaları için.

s-51-Yanma ve solunum olaylarıyla çok miktarda oksijen tüketilmesine karşılık Dünyadaki oksijen niçin hiç bitmez?
c-51-Bitmemesinin nedeni tonlarca ağaç ,yeşillik olmasıdır.

s-52-Asit yağmurları nasıl oluşur?Asit yağmurları bitkileri nasıl etkiler?
c-52-Egzoz ve bacaların dumanlarından çıkan azot dioksit,kükürt dioksit gibi gazlar havadaki su buharı ile birleşerek asit damlacıkları oluşur.Asit yağmurları ormanları,çiçekleri ve birçok bitkileri tahrip eder.

s-53-Ormanların yok olması ile sera etkisi arasında nasıl bir ilişki vardır?
c-53-İkisi de havadan dolayı oluşur.

s-54-Hayvansal dokuların görevleri nelerdir?Kısaca açıklayınız.
c-54-
-canlıyı korur
-salgı yaparlar
-Vücuda destek olurlar.
-Besinlerin ve oksijenin hücrelere taşınmasını sağlarlar.
-Üreme,kan yapımı gibi olaylarda görev alırlar.

s-55-Hayvansal doku çeşitleri nelerdir?
c-55-Hayvansal dokular dört ana grupta incelenir:1.Epitel doku2.Bağ dokusu3.Kas dokusu 4. ise Sinir dokusudur.
farmasi katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim