Hakkında Bilgi

Biyoloji Sorular ve Cevapları - 1

Biyoloji Sorular ve Cevapları

s-1-Hücre nedir? Hücre şekli çizerek üç ana bölümünü gösteriniz.
c-1-Hücre tüm canlıların en küçük yaşam birimidir. yaşamsal olayların tümü hücreler içinde geçer.

s-2-Hücreyi dış ortamdan hangi yapı ayırır?
c-2-Hücreyi dış ortamdan HÜCRE ZARI ayırır.

s-3-Hücre zarının görevi nedir?
C3-Hücre zarının görevi; hücreyi dış ortamdan korur, zararlı maddeleri hücre içine almaz ve yararlı maddeleri hücre içinde tutar.

s-4-Hücre zarı ile çekirdek arasındaki sıvı madde nedir?
c-4-Hücre zarı ile çekirdek arasındaki sıvı madde

s-5-Mitokondri, endoplâzmik retikulum, golgi cisimcikleri ve kofulların görevlerini açıklayınız.
c-5-Mitokondri: Fasulye şeklindedir ve hücrenin enerji santralidir.
Endoplâzmik retikulum: Hücrenin taşıma işlemini yapar.
Golgi cisimcikleri: Endoplâzmik retikulum tarafından gönderilen protein ve diğer maddeleri paketleyip düzenler.
Koful:Su ve besin depolarlar.

s-6-Çekirdek içerisindeki hangi yapılar, hücrenin kalıtsal maddelerini içerir?
c-6-

s-7-Sitoplazmada hangi organeller vardır?
c-7- Sitoplazmada ; endoplâzmik retikulum, Mitokondri, koful, plâstit, lizozom, ribozom ve sentrozomdur.

s-8-Hayvan hücresi ile bitki hücresi arasında yapı ve şekil bakımından ne gibi farklılıklar vardır?
c-8- Bitki hücresi Hayvan hücresi
-Hücre çeperi vardır -Hücre çeperi yoktur
-Köşeli bir yapıdadır -Yuvarlak veya yuvarlağa yakındır
-Kloroplâst vardır -Kloroplâst yoktur
-Sentrozom yoktur - Sentrozom vardır
-Koful sayısı bir kaç tane ve -Koful sayısı çoktur ama küçüktür
büyüktür

s-9-Doku nedir? Kısaca açıklayınız.
c-9-Çok hücreli canlılarda, yapı ve işlev yönünden birbirine benzeyen hücreler ile hücreler arası maddelerden oluşan yapıya DOKU denir.

s-10-Bitkisel dokular hangi ana gruplara ayrılarak incelenir?
c-10-Meristem (sürgen) doku ve değişmez doku olmak üzere iki ana grupta incelenir.

s-11-Bitkinin boyuna ve enine büyümesini hangi dokular sağlar?
c-11-Bitkinin boyuna ve enine büyümesini uç meristemi sağlar.

s-12-Yaş halkası nedir? Nasıl oluşur?
c-12-Yaş halkası bitkinin yaşını hesaplamamız için olan ve bitkilerde bulunan bir halkadır.
Yaş halkası her sene çoğalır.

s-13-Değişmez doku çeşitleri nelerdir?
c-13-Değişmez doku çeşitleri; Koruyucu doku, parenkima dokusu, iletim dokusu, destek dokusu ve salgı dokusudur.

s-14-Bitkilerde koruyucu doku çeşitleri nelerdir? Her birinin işlevini kısaca açıklayınız.
c-14-Bitkilerde koruyucu doku çeşitleri; Epiderm ve peridermdir.
Epiderm:Koruyucu bir dokudur.
Periderm:Mantarlaşmış, koruyucu bir dokudur.

s-15-Bitkilerde parankima, iletim,destek ve salgı dokularının işlevlerini kısaca açıklayınız.
c-15-Parenkima:Su depolar.
İletim:Kökten yaprağa su ve madensel dokuların,yapraktan köke besinlerin iletilmesini sağlar.
Destek:Hücre çeperlerinde sertliği ve dikliği sağlar.
Salgı:Salgı oluşturur.

s-16-Çiçekli bitkilerde bulunan organları yazınız.
c-16-Çiçek, yaprak, iletim boruları, gövde ve köklerdir.

s-17-Kök çeşitleri nelerdir? Örneklerle açıklayınız.
c-17-Kök çeşitleri:Saçak kök, kazık kök ve kazık depo köktür.

s-18-Topraktaki suyu hangi tip kökler emer?
c-18-Topraktaki suyu emici tüyler emer.

s-19-Tek yıllık bitkilerin gövdesi hangi cinstir?
c-19-Tek yıllık bitkilerin gövdesi otsu gövdedir.

s-20-Çok yıllık bitkilerin gövdelerine ne denir?
c-20-Çok yıllık bitkilerin gövdelerine odunsu gövde denir.
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim