Hakkında Bilgi

Bozkır nedir

Bozkır nedir
Yarı kurak ve kurak bölgelerde, ilkbahar yağmurlarıyla yeşerip, yazın sararan sert çayırlar, otlar ve çalılardan oluşan bir bitki örtüsü bulunur. Bu bitki örtüsü ve kapladığı alanlara bozkır adı verilir. Dilimizde bozkır ile eş anlamlı olarak kullanılan step, Rusya'da kurak düzlükler için kullanılan bir terimdir.

Bozkırlar, genel olarak kışların soğuk yazların kurak geçtiği, ılıman kuşağın kurak kesimlerinde (Orta Asya, Doğu Avrupa gibi) ve subtropikal kuşakta yaygındır. Ülkemizdeki bozkırlar, iç. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygın olmakla birlikte, Karadeniz ve Torosların iç kesimlerinde de görülür.

Bozkırlar, ilkbahardaki yağmurlarla birden yeşerir. Bu dönemde yemyeşil bir görünüme sahip olan bozkırlar, ilkbahar sonunda sararmaya başlar ve yaz ortalarında boz bir renk alır. Yılın büyük bir bölümünde bu rengi taşıdığı için bozkır adı verilmiştir.

Ülkemizdeki bozkırlar, yayıldıkları alanların özelliklerine göre farklı bitki topluluklarından oluşur ve üç ana gruba ayrılırlar. Bunlar; iç ovalardaki bozkırlar, dağ bozkırları ve antropojen bozkırlardır.

İç Ovalardaki Bozkırlar
İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde daha çok 1000 - 1200 m yükseltiye sahip ovalar ve platolarda yaygın olan bozkırlar, genellikle yavşan ve kekik cinsi bitkilerden oluşur.
İç Anadolu Bölgesi'nde çukur alanlarda ve taban suyu seviyesinin yüksek olduğu yerlerde, topraktaki tuzun büyük bir bölümü yüzeyde birikir. Buralarda daha çok tuzcul bitkilerden oluşan bir bitki örtüsü gelişmiştir.

Dağ Bozkırları
Bunlar, iç Anadolu, Doğu Anadolu bölgeleri ile Kuzey Anadolu dağları ve Toroslarda 1300 m’den daha yüksek yerlerde yaygındır. Dağ bozkırlarında hâkim bitki türü geven, çoban yastığı vb.dir.

Antropojen Bozkırlar
Ülkemizin yüzölçümünün önemli bir kısmında bozkırlar hâkimdir. Ancak, bu alanların tamamı "tabiî bozkır" değildir. Özellikle iç Anadolu Bölgesi'nin kenar kısımları ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde, ormanların insanlar tarafından tahrip edilmesi sonucunda oluşan bozkır alanları vardır, insan eliyle meydana getirilmiş bu bozkırlara "antropojen bozkır" adı verilir.

bozkır, bozkır nedir, bozkır ne demek, bozkır neye denir, bozkır hakkında, bozkır ile ilgili bilgiler, bozkır hakkında bilgi, bozkır ne demektir, bozkır anlamı, bozkır özellikleri, bozkır nedir, bozkır hakkında kısa bilgi, İç Ovalardaki Bozkırları, Antropojen Bozkırlar, Dağ Bozkırları, Bozkırlar, Bozkır çeşitleri,
farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim