Hakkında Bilgi

Büyüme Hormonu Nedir

Büyüme Hormonu Hakkında Bilgi
Büyüme hormonu (growt hormon, GH): Büyüme ve gelişmeyi sağlar. Özellikle kemik ve kas dokusunun gelişmesinde etkilidir. Metabolizmayı doğrudan etkiler. Büyüme döneminde fazla salgılanması devliğe az salgılanması cüceliğe sebep olur.

Büyüme Hormonu Nedir
Hipofizin ön bölümünün salgıladığı hormonlardan biridir. Büyümeyi düzenlemekle yükümlü olduğu halde, bu konuda etken olan tek madde değildir. Salgılanmasının zamanla azalıp çoğalması, büyümenin yavaşlamasına ya da hızlanmasına yol açar.

Çocuklarda gereğinden çok salgılanması tıp dilinde «jigantizm» olarak anılan devliğe yol açar. Boyları 2 m.’yi aşan insanlarda bu tür bir bozukluk vardır. Vücudun uzun kemiklerinin olgunlaşması tamamlandıktan sonra, hipofizin büyüme hormonunu fazla miktarlarda salgılamaya başlaması, tıp dilinde akromegali olarak anılan kemik ve yumuşak doku bozukluğuna yol açar.

Çocuklarda büyüme hormonunun yetersiz miktarlarda salgılanması, cüceliğe yol açar. Hipofizin bu tür yetersizliğinin yol açtığı cücelikte, vücudun çeşitli bölümleri arasında boyutları açısından bir orantı bozukluğu yoktur.

Büyüme hormonu, büyüme dışında başka alanlarda da etkendir. Metabolizmayı ensülinin karşıtı bir etki göstererek etkiler. Şekerli diyabette durumu ağırlaştırır. Miktarının çoğalması şekerli diyabet hastalığına yol açtığından, bu hormona diyabetojen (diyabete yol açan) hormon da denir. İneklere verildiğinde günlük süt miktarı çoğalır.

Büyüme hormonu alyuvar yapımını (eritropoez) da kamçılar. Ayrıca, böbrekleri, karaciğeri, timüsü ve protein metabolizmasını da etkilediği sanılmaktadır.

Büyüme hormonunun hangi etkilerle salgılandığı kesinlikle anlaşılamamıştır. Kanda şeker düzeyinin düşmesine yol açan açlık, fiziksel çaba ve ruhsal gerilimde bu hormonun salgılanmasına yol açar. Kandaki yoğunluğu 1 ml. kanda bir gramın yüzde biri kadardır. Kan düzeyindeki değeri ile büyüme arasındaki ilişki kesinlikle saptanamamıştır.
farmasi katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim